PERILL! NO A LA MAT!

EL GOVERN ESPANYOL VOL APROVAR LA CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ PRIVADA DE L’ESTAT PER TRANSPORTAR ENERGIA DE L’ARAGÓ A BARCELONA QUE CREUARÀ PEL BAIX PENEDÈS

La línia, d’uns 180 quilòmetres d’infraestructura, travessarà 5 municipis del Baix Penedès: La Bisbal, l’Arboç, Llorenç, Masllorenç i Sant Jaume. El projecte pretén transportar energia del clúster energètic aragonès, propietat de Forestalia, i creuarà les Terres de l’Ebre i Tarragona fins a la subestació de Begues al Baix Llobregat, trinxant zones preservades del territori. El seu pas per Llorenç va des de la zona que hi ha entre la Gallsa i L’Hostal fins al Papiolet, passant per boscos i terrenys agrícoles. Els efectes nocius per a la salut, que expliquem més avall, tenen incidència fins a un radi de molts quilòmetres de distància, per això qualsevol veí del Baix Penedès i de comarques veïnes està afectat pel projecte.

Les administracions locals i comarcals han tingut coneixement del projecte a través de la seva publicació al BOE el 28 de juliol, amb només un mes de termini per presentar-hi al·legacions (fins al 8 de setembre), tota una estratègia d’opacitat estatal i empresarial, absolutament antidemocràtica, utilitzant el principal mes de vacances per evitar mobilitzacions i al·legacions. L’Ajuntament de Llorenç, segons ens ha informat l’equip de govern, se suma a les al·legacions que preparen els consells comarcals afectats i la Generalitat. Des de Decideix Llorenç volem informar la població i estudiar al·legacions des de la nostra òptica política i la dels moviments socials.

Creiem que és urgent aturar aquest projecte perquè perjudica la salut de les persones que habitem al seu voltant. L’OMS reconeix la “hipersensibilitat als camps electromagnètics” com una malaltia que cada vegada afecta més gent. Nombrosos treballs científics avalen una relació directa entre els camps electromagnètics i malalties com l’asma, el mal de cap, l’insomni, la conjuntivitis i, també, diversos tipus de càncers, especialment en els nens petits, així com alteracions neurològiques en els adults i en els nadons de mares exposades.

Cal aturar-ho perquè les línies de molt alta tensió suposen un impacte ambiental i paisatgístic molt gran, amb torres de més de 70 metres d’alçada i desforestació, augmentant el risc d’incendis, provocant la mort d’aus i posant en perill desenes d’espècies protegides, augmentant la contaminació acústica i de l’aire, amb els conseqüents efectes sobre la salut pública, incidint sobre determinats cultius, i un llarg etcètera.

Si la línia transporta energia renovable o no és indiferent, perquè el concepte d’energia verda no s’hauria d’utilitzar si implica destrucció del territori. Energia sostenible és aquella energia renovable que es genera i es consumeix de forma propera, des del territori i per al territori, contaminant el mínim i sense trinxar àrees verdes sense mesura. Estem cansats que les administracions utilitzin el concepte d’energia verda per convèncer de projectes desmesurats, a mans d’interessos privats, que per a res no beneficien el medi ambient.

A més, el projecte suposarà un gran impacte en una zona on ja hi ha més línies de tensió, afectant encara més terreny agrícola i forestal, devaluant finques, empreses, cases rurals i granges. Ens estan convertint en un corredor d’infraestructures per fer funcionar les capitals que només aporten perjudicis econòmics per al territori i molts beneficis per a les multinacionals.

A priori, es tracta d’una infraestructura buida a Catalunya, però no és casualitat que passi per municipis ebrencs i tarragonins on la Ponència de Renovables de la Generalitat ha emès informes favorables per posar-hi noves centrals eòliques. Encara que la propietària en sigui Forestalia, aquesta pot vendre’n concessions d’ús a altres empreses o a Red Electrica Espanyola. Per tant, el projecte només respon a interessos privats i obre la porta a noves agressions al territori  i a perpetuar un model energètic caduc i insostenible.

Pel que fa al seu pas pel Baix Penedès, creiem que és una agressió al territori  afegida a les moltes que ja pateix la comarca quant a infraestructures, contaminació i especulació. Ja tenim nombrosos polígons, urbanitzacions i autovies,  així com vies de l’AVE, urbanització de la costa… I estem pendents de parcs fotovoltaics, centres integrals de mercaderies, hotels en espais d’interès ecològic, i ara una MAT.

Des de la CUP i els moviments socials de la comarca ja s’ha explicat moltes vegades l’alternativa que es proposa contra tantes amenaces, en aquest cas un model energètic descentralitzat, produint energia renovable a prop dels centres de consum. Per això anunciem que estem estudiant presentar al·legacions, tal com també estan fent les administracions locals, i estarem amatents per engegar una campanya contra la MAT si aquesta tira endavant.

Atesa la gravetat de l’assumpte i el poc marge de temps, hem convocat urgentment la nostra assemblea oberta en ple mes d’agost i ja hem començat a treballar. Tenint en compte que les al·legacions poden ser institucionals o individuals, convidem a contactar amb nosaltres qualsevol persona que estigui preocupada amb aquest despropòsit, i a participar de les futures mobilitzacions.

Atenció! Es vol construir una planta de transferència de residus comarcal a Llorenç del Penedès

Aquesta planta aniria situada al polígon de l’Empalme, molt a prop de zones habitades, i suposaria un augment de trànsit de camions per la Carretera del Vendrell

Fa uns dies l’assemblea de Decideix Llorenç va conèixer, mitjançant regidors i treballadors municipals d’altres pobles baixpenedesencs, l’existència d’un projecte de construcció d’una planta de transferència de residus al nostre municipi. Posteriorment, sol·licitant accés a la informació i documentació de l’ajuntament, vam tenir constància de que el passat mes d’abril ja s’havia demanat la llicència d’obres i d’activitat, i presentat el projecte bàsic a l’ajuntament. També se’ns va comunicar que a dia d’avui no s’havien pres mesures en ferm per intentar aturar el projecte.

Com ja és habitual, els regidors de l’oposició no poden executar correctament la seva feina perquè l’equip de govern no transfereix amb suficient temps d’antelació la informació de l’existència dels nous projectes que afecten al municipi (a excepció del regidor Xavier Pova, com a responsable de les regidories de Joventut i Igualtat). Opacitat que l’alcalde ja es va encarregar de fer pública quan a l’últim ple, i després de que una regidora de DL formulés la següent pregunta: “ens podríeu dir quina és la nova proposta per la Pineda de l’Estrella”, aquest va respondre de forma contundent i breu que “ho sabreu quan estigui fet”. Des de DL ho considerem un comportament inadmissible i vexatori, i exigim una rectificació per part de l’equip de govern.

La gran afectada d’aquesta poca transparència sempre acaba sent la ciutadania de Llorenç, que pràcticament mai rep resposta a les instàncies presentades demanant informació o formulant una demanda i que també desconeixia l’existència d’aquest projecte. Política de portes endins que descarta sistemàticament qualsevol oportunitat de participació ciutadana. Reclamem, doncs, que l’equip de govern faci pública l’existència d’aquest projecte i permeti al poble expressar la seva opinió més enllà d’un període d’al·legacions que es dona quan pràcticament tot ja està tancat.

La planta de transferència de residus que es vol construir a Llorenç es tracta d’un espai on es recepcionarien les fraccions de residusd’orgànica i resta, procedents dels serveis de recollida d’aquells municipis del Baix Penedès que ho demandin. A dia d’avui encara es desconeix quins ho faran i quins optaran per altres alternatives. Després es faria una transferència dels residus mitjançant camions d’alta capacitat de transport a les instal·lacions de tractamentde Botarell.

Calafell disposa d’una planta de transferència que fins ara estava gestionada per EcoBP. Recordem que aquesta empresa comarcal és de titularitat mixta (66,60% de Fomento de Construcciones y Contratas i un  33,40% del Consell Comarcal) i que pretén donar respostes a les necessitats de la comarca pel que fa a la gestió de residus. L’alcalde de Llorenç, com a conseller comarcal, forma part del seu consell d’administració, amb les competències de representació, direcció, gestió i administració de la societat. Actualment ja ha finalitzat el contracte pel qual està constituïda, però recentment s’ha prorrogat fins a finals del 2022. D’altra banda, a principis d’any l’Ajuntament de Calafell va municipalitzar el servei de recollida de residus municipal i de retruc es va desvincular d’EcoBP assumint de forma directa la gestió de la planta. Entenem que aquest fet va desencadenar que EcoBP es plantegés la construcció d’una nova planta. Desconeixem per quins motius la seva ubicació és la del poble de Llorenç i per què no s’ha fet una licitació per la construcció de la planta tirant pel dret presentant el projecte directament al nostre ajuntament.

El Consell Comarcalens ha comunicat que no disposa d’informació de la nova planta a Llorenç i que estan pendents de rebre un informe tècnic al respecte. La resposta ens sorprèn, ja que és un punt que es va tractar al consell d’alcaldes del consell del mes de juny i que es contradiu amb el fet que a Llorenç ja s’hagi demanat llicència d’obres per a la seva construcció. Tot plegat posa en dubte qui està encapçalant realment aquest projecte, fet que esperem poder resoldre en els propers dies.

Pel que fa a la vessant tècnica, la construcció d’una planta d’aquesta índole a Llorenç contradiu qualsevol lògica d’eficiència econòmica i mediambiental, aportant escassos beneficis a les arques públiques. La seva ubicació al polígon de l’Empalme, en una parcel·la fronterera amb el terme municipal de Sant Jaume, i excessivament propera a zones habitades de la urbanització dels Arquets (a 375m) i la urbanització El Camp (a 170m), pot provocar problemes de males olors als veïns afectats. També se’n pot veure perjudicat algun comerç i alguna empresa situats al mateix polígon. L’altre factor a tenir en compte seria la gran quantitat de desplaçaments que se’n derivaria. La immensa majoria de residus que es recullen a la comarca són de les poblacions costaneres, amb un 66,09% de l’orgànica generada i un 81,75% de la fracció resta (rebuig), sense tenir en compte Calafell. Mobilitzar els vehicles de recollida cap a Llorenç no tindria cap sentit, suposant un clar augment del trànsit de camions pel mig del poble a través de la Carretera del Vendrell: passarien els camions del servei de recollida de residus d’anada i tornada als respectius municipis, i els camions de gran capacitat d’anada i tornada cap a la planta de tractament de Botarell.

Des de DL creiem que la solució passa per una ubicació de la planta el més propera possible a la font majoritària de generació de residusi en un espai on es minimitzi l’afectació a zones residencials. Segons fonts de l’Ajuntament de Calafell, la seva planta de transferència de residus té capacitat per poder gestionar els residus generats al Baix Penedès. Creiem, doncs, que hi hauria d’haver un acord de col·laboració dels municipis de la comarca que permetés arribar a solucions més idònies pel territori com seria l’utilització de la planta de Calafell. Alhora, i atorgant-li la importància que es mereix, s’hauria d’avançar cap a un model de disminució dràstica de generació de residus, sobretot en els d’un sol ús. El procés accelerat de canvi climàtic que estem vivint requereix de passos ferms alhora que inevitables.

Finalment, recalcar la preocupació que ens genera la poca informació que hem trobat, o que se’ns ha facilitat, al respecte. La fiscalització d’una empresa de titularitat parcialment pública, com és EcoBP, hauria de ser d’obligat compliment i comptar del màxim d’informació de fàcil accés públic.

Ordre del dia Ple Ordinari del dijous 27 de desembre a les 8 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dijous 27 de desembre a les 8 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes dels dies 16.10.2018, 27.11.2018 extraordinària i 27.11.2018 extraordinària urgent.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local del dia 05.11.2018 de nomenament de funcionari interí Oficial 1a i 03.12.2018 de nomenament de funcionaris interins de l’arquitecte i enginyer.
 3. Ratificar, si s’escau, l’acord de la comissió paritària per regular la situació d’incapacitat temporal.
 4. Ratificar, si s’escau, conveni amb el Centre per liquidació de deute.
 5. Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració interadministratiu per l’execució del Programa Treball i Formació, convocatòria 2018.
 6. Aprovació, si s’escau, annex 2019 al conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Llorenç del Penedès en matèria de serveis socials.
 7. Aprovació, si s’escau, modificació ordenança número 8 Taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
 8. Aprovació, si s’escau, adjudicació obres del nou accés a la Plaça de la Vila de Llorenç del Penedès.
 9. Aprovació, si s’escau, pla de desplegament de la xarxa de la fibra òptica (XTA.CAT).
 10. Aprovació, si s’escau, definitiva de la relació concreta de les finques a expropiar amb caràcter d’urgència i els seus tràmits.
 11. Aprovació, si s’escau, mocions.
 12. Precs i preguntes.

Ordre del dia Ple Ordinari del dimarts 16 d’octubre a 2/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dimarts 16 d’octubre de 2018 a 2/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes del 17/07/2018 i 5/09/2018.
 2. Aprovació, si s’escau, modificació ordenança mercat.
 3. Aprovació, si s’escau, modificació ordenances per l’exercici 2019.
 4. Aprovació, si s’escau, ordenança número 23. Horaris comercials.
 5. Aprovació, si s’escau, autorització connexió xarxes de clavegueram i pluvials al nou edifici de l’entitat El Centre al c. Ponent.
 6. Aprovació, si s’escau, proposta d’alcaldia acceptació cessió terreny Nou Vending Penedès i compromís d’urbanització.
 7. Aprovació, si s’escau, proposta pròrroga contracte escombraries i neteja viària.
 8. Aprovació, si s’escau, proposta de modificació acord designació festes locals 2019
 9. Aprovació, si s’escau, modificació reglament ajuts socials del personal.
 10. Aprovació, si s’escau, proposta donació piano.
 11. Aprovació, si s’escau, moció de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola (DL).
 12. Aprovació, si s’escau, moció en defensa de la llibertat d’expressió i artística (DL).
 13. Aprovació, si s’escau, moció en rebuig a la violència i la impunitat policial (DL).
 14. Aprovació, si s’escau, moció de suport als Comitès de Defensa de la República (DL).
 15. Aprovació, si s’escau, moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre (PDeCAT).
 16. Aprovació, si s’escau, moció a favor del diàleg polític dins del marc legal de l’estatut i la constitució (PSC).
 17. Aprovació, si s’escau, moció de proposta de millora de les interconnexions ferroviàries del Baix Penedès (ERC).
 18. Precs i preguntes

Ordre del dia Ple Extraordinari del dimecres 5 de setembre a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Extraordinari serà el dimecres 5 de setembre de 2018 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, compte general de l’exercici 2017.
 2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’alcaldia de ratificació de l’aprovació definitiva de l’annex d’afectacions del projecte de “Nou accés a la Plaça de la Vila”, declarar la utilitat pública, la relació detallada dels béns i drets que s’expropien, l’inici de l’expedient expropiatori i de la fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien.

LOGO DECIDEIX LLORENÇ

Ordre del dia Ple Ordinari del dimarts 17 de juliol a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dijous 7 de juliol de 2018 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, acta del ple del dia 3 d’abril de 2018.
 2. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit 2/2018.
 3. Aprovació definitiva, si s’escau, plànol delimitació de les mesures de Prevenció dels incendis forestals al municipi de Llorenç del Penedès.
 4. Aprovació, si s’escau, delegació a la Diputació de Tarragona del padró d’habitants.
 5. Aprovació, si s’escau, Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu d’execució de les obres incloses en el projecte “Nou accés a la Plaça de la Vila de Llorenç del Penedès”, i l’inici del procés de licitació de les obres.
 6. Aprovació, si s’escau, fiscalització limitada prèvia.
 7. Aprovació, si s’escau, moció de suport als professors de l’IES El Palau (DL).
 8. Aprovació, si s’escau, moció de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola (DL).
 9. Aprovació, si s’escau, moció per la millora de la gestió dels residus municipals (DL).
 10. Aprovació, si s’escau, moció en defensa de la llibertat d’expressió i artística (DL).
 11. Aprovació, si s’escau, moció en rebuig a la violència i la impunitat policial (DL).
 12. Aprovació, si s’escau, moció de suport als Comitès de Defensa de la República (DL).
 13. Precs i preguntes.

cropped-cover-foto.jpg

 

El Ple al Carrer núm. 14

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 23/11/17 i Ple Extraordinari 28/11/17

Arxiu: 14 El Ple al carrer 28-11-17

A través d’aquesta publicació, Decideix Llorenç vol apropar els plens municipals a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el que s’hi debat i les posicions que pren cada formació política. Alhora, us volem animar a assistir-hi com a públic.

► Canvis de regidories: Susanna Picó a Medi Ambient i Neus Camps a Joventut.

► S’aprova l’enèsima modificació de crèdit del pressupost municipal pel valor de 292,150€, un 12,35% de les despeses totals.

► Es tornen a aprovar uns pressupostos municipals sense partides definides per a les diferents regidories.

► Es modifiquen les reserves de places de bicicleta del POUM.

 

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Ordre del dia Ple Ordinari del dijous 25 de gener a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Ordinari serà el dijous 25 de gener de 2018 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, actes dels plens dels dies 09/10/17, 24/10/17 1r, 24/10/17 2n, 23/11/17 i 28/11/17.
 2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5/2017.
 3. Aprovació definitiva, si s’escau, desafecció del solar del Camí de la Plana cantonada Pompeu Fabra i la declaració de sobrant de la vio pública.
 4. Aprovació definitiva, si s’escau, dels Plecs de prescripcions administratives i tècniques particulars de la contractació del servei de neteja d’edificis, locals i instal·lacions de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, i inici del procés de licitació.
 5. Aprovació, si s’escau, Pla desplegament de la xarxa de la fibra òptica.
 6. Aprovació, si s’escau, Conveni interadministratiu amb el CCBP en matèria de joventut.
 7. Aprovació, si s’escau, Conveni interadministratiu amb el CCBP en matèria de serveis socials i annexos per a l’exercici 2018.
 8. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració pel desenvolupament del programa “Pla d’acció per la millora i la dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix Penedès”, en el marc de la convocatòria del programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2017 que promou el servei d’ocupació de Catalunya.
 9. Aprovació, si s’escau, Conveni de col·laboració interadministrativa amb el CCBP per a l’execució del programa de treball i formació convocatòria 2017.
 10. Aprovació, si s’escau, model carnet biblioteca.
 11. Aprovació, si s’escau, bonificació IBI família nombrosa exercici 2018.
  • Moció per instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar de nou les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional (DL).
  • Moció per la denominació de ‘Plaça 1 d’octubre’ a l’espai del costat de la Casa de Cultura de Llorenç (DL).
  • Moció per a la realització d’un cens d’habitatges buits a Llorenç (DL).
 12. Precs i preguntes.

LOGO DECIDEIX LLORENÇ

DL presentem una moció per a la realització d’un Cens d’Habitatges Buits a Llorenç

Moció Cens Habitatges Buits

En el proper Ple Ordinari del dimarts 23 de gener, DL presentarem una moció que proposa realitzar un Cens d’Habitatges Buits de Llorenç del Penedès.

Com portem dient des de l’inici de legislatura, a Llorenç, com a la majoria de pobles de la comarca, no existeix oferta de lloguer social d’habitatges. Aquest fet és encara més preocupant al Baix Penedès, on encapçalem el vergonyós rànquing de la comarca amb més desocupació de Catalunya. Algunes famílies han hagut d’abandonar el municipi després de ser desnonades o directament perquè no es podien permetre el cost del lloguer. Passa quelcom semblant amb el jovent del poble, per tots és sabut que la majoria es veu obligat a marxar cercant ofertes més assequibles a altres pobles, a no ser que la família disposi d’algun altre habitatge en condicions.

En conseqüència DL creiem que afrontar el tema de la sobirania residencial hauria de ser prioritari per a qualsevol Ajuntament. Sabem que l’estat espanyol ofereix molts pocs recursos a l’administració local, però aquesta ha de fer tot el que estigui a les seves mans per ampliar el parc d’habitatge assequible en el seu municipi. Per tant, i abans d’obrir un debat on cada partit proposi com hem de procedir en matèria d’habitatge, cal saber, de forma clara i detallada, en quina situació actual ens trobem.

La Generalitat ja va presentar un llistat amb els habitatges desocupats propietat de bancs, filials, i fons d’inversió i els va inscriure al registre de pisos buits i ocupats sense títol habilitant. Proposem complementar aquesta informació amb un estudi minuciós que ens permeti elaborar un mapa de Llorenç per saber exactament de quants habitatges disposem, quants estan desocupats i qui són els propietaris.

Per això demanem:

 • Realitzar un cens d’habitatges buits que permeti definir els objectius i les actuacions que s’han de dur a terme des del govern local en matèria d’habitatge.
 • En cas de requerir el servei tècnic d’alguna empresa, premiar la contractació d’aquelles que estiguin constituïdes com a cooperativa.
 • Un cop realitzat, donar a conèixer el cens d’habitatges buits a la ciutadania de forma clara i entenedora.

Ordre del dia Ple Extraordinari dimarts 28 de novembre a 1/4 de 9 del vespre

El proper Ple Extraordinari serà el dimarts 28 de novembre de 2017 a 1/4 de 9 del vespre.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit 5/2018.
 2. Aprovació, si s’escau,el pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per l’exercici 2018.
 3. Aprovació, si s’escau, definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels usos inclosa a l’Annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès.LOGO DECIDEIX LLORENÇ