Decideix Llorenç presentem una moció per la igualtat d’accés a la cultura, l’educació i l’esport

cultura, educació, esport

Decideix Llorenç presentem una moció per la igualtat d’accés a la cultura, l’educació i l’esport. Proposem crear unes bases d’ajudes municipals que permetin bonificar la participació en entitats esportives, culturals i d’educació no formal, dels infants i joves de famílies socialment vulnerables.

Aquesta proposta no tan sols va lligada al projecte educatiu de poble que havíem dissenyat, sinó també a la idea que qualsevol fenomen social que impliqui violència juvenil, s’ha de combatre amb mesures educatives i preventives que ataquin l’arrel del problema.

Des de la institució es pot aportar un gra de sorra i facilitar l’accés de tots els infants i joves a les activitats culturals, educatives i esportives que hi ha al municipi, i així fomentar la participació, l’intercanvi cultural i l’aprenentatge de valors. En definitiva, fomentar la convivència, i a llarg termini, la plena igualtat.

#educació #cultura #esport

El Ple al Carrer núm. 10

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 24/01/17

Arxiu: 10 El Ple el carrer 24-01-17

► S’aprova el contracte del subministrament elèctric amb ENDESA través de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

► S’aprova el conveni de Serveis Socials amb el Consell Comarcal. Les aportacions baixen de 6.000€ a 3.000€

► S’aprova la suspensió parcial de les llicències d’activitats al casc urbà. Segons l’equip de govern, s’han detectat imprecisions i desajustos en la regulació d’algunes llicències d’activitats dins del casc urbà. Per aquest motiu, i per tenir-ne més control, es proposa la suspensió temporal, per tal d’estudiar-ne la regulació.

► S’aprova el conveni de col·laboració entre la Fundació Pau Casals i l’Ajuntament de Llorenç. Els veïns del poble hi tindran entrada gratuïta.

► S’aprova l’ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats. Fins ara no existia cap regulació

► S’aprova la modificació de les ordenances15 i 20, relacionada una amb els preus de les parades dels mercats, que fins ara no eren proporcionals a les mides; i l’altra són els preus de les classes de Zumba i la dinamització del Parc de Salut, que s’han afegit.

► S’aprova el conveni laboral dels treballadors de l’Ajuntament de Llorenç sense modificacions substancials.

► S’aprova la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses.

► S’aprova la modificació de crèdit 1/2007: Es destinen 30.000€ del manteniment del servei d’aigua a una reparació urgent de la zona esportiva. No es presenta l’informe tècnic corresponent.

► S’aprova l’encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implementació d’una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes.

► Mocions: El PDeCAT (abans CDC) vota en contra de les mocions “Per un poble lliure de violències masclistes”, “De suport a l’Ajuntament de Badalona”, “De suport a la Montse Venturós i Joan Coma” i “De suport als independentistes acusats de cremar fotos del rei”. S’aprova la moció “Per la publicitat dels períodes d’exposició pública i de presentació d’al·legacions”.

► Precs i preguntes: Placa franquista, Taula Cultural, torrent, etc.

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Portal Nou entrevista als regidors de Decideix Llorenç

Compartim l’entrevista que la revista local el Portal Nou va fer als nostres representants a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès:

 

Després de l’entrevista amb el nostre alcalde, Jordi Marlès, volem formular les mateixes preguntes als representats de l’oposició de l’Ajuntament de Llorenç perquè ens donin la seva opinió. Parlem amb Decideix Llorenç, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya.

Des d’una perspectiva personal, ens podeu dir què us va impulsar a presentar-vos com a caps de llista per Llorenç?

Doncs segurament els mateixos motius que han impulsat a molts ciutadans d’arreu a sumar-se a projectes polítics d’esquerres amb voluntat transformadora i com a motor del canvi social. En participar activament en moviments d’activisme cultural, social, ecologista i de solidaritat internacional un se n’adona que l’única forma real de poder influir realment en el canvi és entrant a formar part de les institucions públiques, prenent el compromís de no deixar-se absorbir i seduir per les dinàmiques enquistades de les polítiques conservadores. Amb tot, som conscients que el despatx de qui realment mou els fils del poder queda molt lluny dels nostres ajuntaments. Per poder avançar cap a una societat més justa i igualitària cal treballar conjuntament des de dins i des de fora de l’Ajuntament.

Després d’un any a l’oposició, us sembla gaire diferent aquesta experiència a com us l’havíeu imaginat? Quantes hores hi dediqueu?

És difícil dir quantes hores exactes dediquem a Decideix Llorenç. Al grup som una desena de persones treballant activament, tant en accions a dins com a fora de l’ajuntament. Ens reunim unes tres vegades al mes per debatre, proposar, arribar a consensos i, a partir d’aquí, repartir les tasques entre tots.

Quan vam començar pensàvem que la relació amb l’equip de govern seria d’una altra manera. Sabíem que teníem opinions molt diferents i que hi hauria discrepàncies, però imaginàvem que les propostes, tant d’una part com de l’altra, se sotmetrien a debat i fins i tot, podríem arribar al consens en alguns aspectes. No ha estat així, qualsevol dels projectes presentats per Decideix Llorenç ha obtingut un no per resposta, sovint amb poca o cap justificació. De les 15 mocions que hem presentat, l’equip de govern ha votat en contra d’11, parcialment a favor de 3 i 1 a favor.

A l’inici de la legislatura ens van proposar realitzar reunions puntuals per explicar-nos alguns dels projectes de l’equip de govern, però a l’hora de la veritat, això s’ha limitat a un parell de reunions per exposar un projecte de jardineria.

Com us organitzeu?

La proposta municipalista de Decideix Llorenç defuig el sistema jerarquitzat dels partits tradicionals. Defensem un sistema basat en la democràcia directa i participativa, i entenem que l’organització del grup ha de ser el reflex d’aquesta imatge: no pot ser piramidal, sinó horitzontal. Per això ens organitzem de forma totalment assembleària.Organització de Decideix Llorenç Això vol dir que les decisions no les prenen els regidors en solitari, sinó que decidim entre tots. El grup de treball és l’assemblea permanent, i està formada per deu membres, tot i que oberta a qui vulgui entrar-hi. El grup de suport és l’assemblea local, format per una trentena de persones, que col·laboren en la definició de les línies de treball. Finalment, un cop l’any convoquem l’assemblea oberta, l’espai de debat on qualsevol ciutadà pot aportar la seva opinió i on el grup exposem la feina feta durant l’any.

Feu una valoració (breu) dels projectes i pressupostos d’aquesta legislatura.

Com hem dit abans, defensem la democràcia directa, i per això pensem que qualsevol gran projecte que afecti el municipi s’ha de decidir entre tota la ciutadania. Ens vam presentar a les eleccions amb dues grans propostes: un projecte educatiu de poble, per construir entre tots l’educació del futur que volem pel nostre municipi, i un pla de participació ciutadana que actualitzi el model democràtic a través de l’apoderament de la ciutadania. Ambdós projectes van ser denegats per l’equip de govern.

El projecte de construcció de l’Ajuntament nou ja estava decidit per l’anterior consistori. Com a grup, mai se’ns ha consultat l’opinió en cap moment. Entenem que s’havia de buscar una alternativa a l’edifici actual, ja que no té l’accessibilitat adaptada i disposa d’un espai molt reduït, però un edifici d’aquestes característiques pertany i representa els ciutadans i a les entitats, i aquests han de poder tenir veu des que es planteja la idea per primera vegada, fins que s’acaba construint.

Pel que fa al projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol, creiem que el CF Llorenç, com qualsevol de les altres entitats del poble, té tot el dret de presentar a l’ajuntament les seves necessitats i demanar una actuació concreta. És responsabilitat de l’equip de govern conèixer les necessitats del poble i establir prioritats. En aquest cas, entenem que s’hauria d’haver sotmès a consulta popular tenint en compte que estem parlant d’una inversió de quasi una quarta part del pressupost municipal anual. Aquesta despesa hipoteca el poble i limita la possibilitat de realitzar inversions que considerem absolutament prioritàries, com la creació d’habitatge social, actualment inexistent.

Els pressupostos municipals d’enguany els vam rebre dos dies abans de ser aprovats per ple i en cap moment van ser debatuts i molt menys consensuats. El nostre grup defensa la realització de pressupostos participatius.

En la presa de possessió de l’alcalde, les seves paraules van ser. “Escoltarem les propostes que ens facin arribar les altres forces polítiques que el conformen, a fi de treballar plegats en els punts en comú, i apropar distàncies en aquells que ens separen.” Quina relació es manté entre l’equip de govern i l’oposició?

Com ja hem explicat, la relació entre l’equip de govern i l’oposició no és la que esperàvem. Falta diàleg i voluntat d’avinentesa. Podrien sorgir molts projectes potents i interessants fruit del consens, però a dia d’avui no hi ha voluntat de fer partícip de les decisions a l’oposició.

Feu una valoració sobre la creació de la taula de cultura.

A priori ens va semblar una excel·lent idea. Nosaltres també dúiem una proposta semblant al programa, però oberta a totes les entitats, culturals o no. Creiem que cap entitat ha de quedar-ne exclosa, les decisions que s’hi prenguin han de ser vinculants (sempre dins de les possibilitats de l’Ajuntament), ha de tenir un reglament propi fruit del consens de les entitats i s’ha de garantir una presa de decisions democràtica.

Pel que hem anat sabent, i després de les demandes de les mateixes entitats membres, sembla que s’estan realitzant canvis en aquest sentit. Per aquest motiu no podem fer-ne una valoració final.

Feu una valoració del suport que es dóna a les entitats des de l’Ajuntament.

El tret distintiu més important que tenim al poble és el teixit associatiu. Sempre ha estat un motor d’activitats autogestionades, d’acollida i integració de nouvinguts i d’aprenentatges col·lectius i intergeneracionals.

El suport que ofereix l’Ajuntament és en forma de subvenció econòmica, de préstec de llorec-decideix-9144material municipal i de sessions d’espais per a realitzar activitats, a part de la ja mencionada taula cultural.

Des de DLL intentem mantenir contacte constant amb les entitats i apostem perquè s’ampliï la seva capacitat d’autogestió i es creï un model transversal en xarxa per tal de fomentar la participació de tota la ciutadania. Creiem que les associacions han de tenir un paper protagonista en la presa de decisions públiques, cal anar molt més enllà de l’organització de la Festa Major. Una proposta concreta en la que estem treballant és demanar la creació de places becades per l’Ajuntament, amb coordinació amb els serveis socials, en algunes de les activitats organitzades per les associacions culturals o esportives.

Els canals de comunicació de l’Ajuntament us semblen adequats?

L’evolució de la tecnologia permet la millora constant de la comunicació i de la transparència de la gestió municipal. Celebrem que actualment, per exigències legals, el web municipal s’estigui posant al dia en matèria de transparència. Creiem que cal una actualització de les gestions burocràtiques, com ara la possibilitat de realitzar instàncies en línia, concertar una cita amb l’alcalde o algun regidor o formular preguntes o peticions d’un material concret.

El que més trobem a faltar són canals bidireccionals pel què fa a la informació dels plens municipals. Després de realitzar diverses demandes al respecte, l’equip de govern ha promès estudiar la retransmissió en directe dels plens un cop ens trasllademlogo-el-ple-al-carrer a l’ajuntament nou. Ens agradaria que es fes arribar a la ciutadania un resum de les actes de les sessions plenàries on constessin els principals arguments i votacions de cada grup. Per suplir aquesta mancança des de DLL redactem i distribuïm el Ple al Carrer. També creiem que en els plens caldria facilitar i potenciar les intervencions de la ciutadania i les entitats en format de preguntes o de peticions.

Podríeu fer una radiografia dels temes següents: educació, cultura i esports, serveis i subministraments, medi ambient, polítiques socials i urbanisme?

L’ajuntament compleix amb les competències en matèria d’educació: manteniment de l’edifici de l’escola, gestió de la llar d’infants i realització de formacions a la Casa de Cultura. Com a grup pensem que quan parlem d’educació no ens podem limitar a les competències municipals i cal anar molt més enllà. Ni demanem cap invent, ni que l’escola es converteixi en un banc de proves, només volem que es prengui de referència i s’adapti el que fan als països punters en educació. Un pas endavant, que ja han donat molts municipis catalans, és treballar per teixir un Projecte Educatiu de Poble.

De cultura i esports creiem que ja ho hem explicat en anteriors preguntes.

En temes de jardineria municipal l’objectiu principal de l’equip de govern és mantenir 20130810_112507Llorenç net i endreçat. Van votar a favor de mantenir la utilització del producte fitosanitari glifosat, considerat com a probable cancerigen per l’OMS. Des de DLL apostem per alternatives ecològiques que no siguin agressives pel medi i la salut humana.

Actualment la gestió de l’aigua és municipal amb consum d’aigua provinent del transvasament de l’Ebre. Creiem que cal un estudi rigorós per concloure alternatives de consum i d’estalvi, com ara canvis en la tarificació de l’aigua o vetllar per mantenir l’aqüífer en condicions òptimes pel consum.

Com ha passat a tot el món, a Llorenç també ha augmentat substancialment el consum energètic, quasi sempre provinent de fonts d’origen fòssil com ara l’energia nuclear o el petroli. Considerem que cal aplicar mesures d’estalvi i fer un pas endavant per l’ús d’energies renovables.

Actualment el sistema de recollida selectiva de residus és a través de contenidors. Les dades i estadístiques han anat empitjorant aquests últims anys. Per l’estalvi econòmic i pel bé del medi cal apostar per un model alternatiu més eficient com per exemple el sistema de recollida porta a porta.

Les polítiques socials estan gestionades des del Consell Comarcal i també s’hi dedica alguna partida del pressupost municipal, la qual creiem que s’hauria d’augmentar. Ens agradaria que s’incidís més en el treball amb els joves a través de les entitats, tal i com hem mencionat anteriorment.

Des de l’inici de la legislatura s’han dut a terme desnonaments que han provocat que famílies hagin de buscar habitatge al Vendrell perquè a Llorenç no disposem d’ofertes de lloguer social o d’habitatges per a casos d’emergència. Una dada a tenir en compte és que la mitjana espanyola, de les pitjors de la UE, és de 3 habitatges socials per cada 1.000 habitants. Per tant, creiem que és prioritari dotar-nos d’un parc d’habitatges de lloguer social.

Agraïm a tots ells i elles la seva disponibilitat i la contribució a contrastar la informació per a poder formar-nos la nostra pròpia opinió.

Volem sàtira sense masclisme

Fa uns dies es va acabar la Festa Major de Llorenç, i a banda de la satisfacció personal i col·lectiva que ens ha deixat, també ha anat seguida d’una reflexió profunda. Tothom hem condemnat la violència que es va dur a terme durant la Nit Jove. Però a Decideix Llorenç en particular, també ens preocupa el caràcter masclista d’alguns versots del Ball de Diables. Els versots sempre poden anar en discordança amb l’ideal ètic de qui els escriu, no obstant això, demanem que se n’excloguin les expressions de què es pugui reflectir un rerefons sexista.

Els versots són una tradició de fragments satírics i de paròdia de l’actualitat. Però els entenem com a expressions basades en la realitat i que no travessen el límit del respecte vers els col·lectius més vulnerables, atès que per costum s’han utilitzat per denunciar el poder dominant i la moral i l’ordre establerts. Creiem que es pot fer sàtira amb plena consciència del respecte cap als col·lectius oprimits, en aquest cas la dona.

El fet d’utilitzar el terme malfollades respon al patriarcat imperant en la nostra societat, un sistema que, entre d’altres, estereotipa les dones atribuint uns tabús i normes molt marcats sobre els seus cossos, el seu caràcter i la seva sexualitat, atribucions que les ha subordinat en tots els àmbits. Utilitzar aquesta paraula, i amb la recent polèmica similar d’àmbit català en què la CUP, de la qual justament formem part, va deixar molt clara la resposta feminista, no ens sembla gaire oportú. Tampoc ens ho sembla la referència a la diablessa (dona), tractada en el versot com un objecte dominat pels diables (homes), ni el fet que es pressuposi, amb total desconeixença de la realitat, que a Decideix Llorenç hi manen els homes mentre les dones no hi pinten res, una dinàmica masclista que no s’assembla ni de bon tros a la nostra i que entenem que es pressuposa des d’un pensament patriarcal implícit. Cap de nosaltres no es salva d’aquest pensament, no jutgem ningú, només pretenem convidar a aquest debat per fer entre tots que la Festa Major sigui cada any millor.

Fer ús del llenguatge masclista, i encara més en actes públics, pot fomentar la consciència patriarcal i perpetuar el sistema de valors de què parlàvem, un gran iceberg que té com a punta visible la violència de gènere. En anteriors edicions els versots també havien contingut expressions homòfobes i sexistes cap a persones d’altres grups municipals i això ho rebutgem en la mateixa mesura. Només convidem a no referir-se a l’aspecte físic per condemnar les accions d’algú, no utilitzar expressions que responguin als estereotips de gènere, no recórrer a la putofòbia i no ridiculitzar l’homosexualitat. Demanem que aquest tema es tracti de la mateixa manera que s’evita el racisme en els versots.

Com tots els grups municipals acceptem que els versots han de tenir necessàriament un to ridiculitzador perquè són una tradició satírica, però aquest to cal fer-lo encaixar amb un llenguatge no sexista per evitar alimentar problemàtiques socials emergents que afecten tothom. Animem la comissió redactora a tenir-ho en compte.

D’altra banda, aquest to ridiculitzador que entenem que sí que hi ha de ser, hauria de respondre a missatges concrets i amb sentit sobre la realitat que ens envolta. Volem que se’ns critiqui per allò que fem i no agrada o per allò que se’ns demana i no fem, i no per allò que no és cert. Tal com hem dit més amunt, en els versots es va pressuposar una dinàmica jeràrquica en un espai que és horitzontal.

Així mateix, volem anar a escoltar els versots i poder riure’ns de nosaltres mateixos havent escoltat què neguiteja la gent d’allò que fem com a part de l’actualitat municipal, i no rebent atacs directes que tenen més a veure amb la ràbia de només alguns envers persones o entitats concretes.

Acceptem que el Ball de Diables de Llorenç faci escarni del fet de tenir la transcripció dels plens municipals a la bústia de casa. Acceptem que expressi la seva burla a Decideix Llorenç pel fet que presentem moltes mocions. I acceptem que expressi el seu desacord en la nostra lluita contra el glifosat. Acceptem que les accions de l’equip de govern passin desapercebudes en els seus versots, ens sembla legítim. L’any que ve volem escoltar coses similars a aquestes si realment és això el que vol qui escriu els versots. La tradició s’ha de conservar i la feina dels versistes ha de ser respectada com la de tots els participants de la cultura popular. El que no acceptem i demanem que es rectifiqui d’ara endavant són les mentides gratuïtes d’algun versot, i un determinat llenguatge que pot fomentar la consciència masclista dels homes, dones, nens i nenes assistents.

Desmentim rumors

Desmentim rumors

Decideix Llorenç no som els responsables que les barres de la festa major no estiguin gestionades per les entitats del poble.

Aquest any per la Festa Major ens hem endut una nova sorpresa: les barres dels concerts i de la diada castellera ja no estan gestionades per cap entitat del poble, sinó per una empresa privada.

Des de Decideix Llorenç volem aclarir que no tenim res a veure amb aquesta decisió, que considerem errònia, i que en desconeixem el motiu exacte. Des de l’equip de govern no se’ns ha informat del perquè d’aquest canvi. De fet, ni tan sols se’ns ha informat del canvi, ja que l’últim que se’ns va comunicar era que es reestabliria el sistema rotatori entre les entitats. El poc que n’hem sabut al respecte ha estat per comentaris que ens han fet arribar gent del poble o que hem anat sentint.

Pel que sembla, ha estat per un motiu legal. Demanarem les explicacions i la informació necessàries, però sempre hem defensat i seguirem defensant que les barres les gestionin les entitats del poble. Les festes populars han de servir per afavorir el poble i les seves entitats.

Quan tinguem més informació al respecte, donarem més detalls.

Per unes festes lliures de violències masclistes

No és No FM16

En motiu de la Festa Major d’enguany de Sant Pere de Riudebitlles, l’Ajuntament ha elaborat un protocol per unes festes lliures de violències masclistes.

El document és una eina de reflexió i també de lluita. Els permet posar obre la taula diferents situacions quotidianes que pretenem eradicar. És una eina de denúncia col·lectiva amb la voluntat de transformar consciències i actituds.

Aquesta iniciativa sorgeix gràcies a altres experiències comunitàries que han treballat en aquest camí, com és el Protocol per unes Festes lliures de Violències Masclistes del Poble Sec, el Protocol de l’ajuntament de Cerdanyola i també en l’actual marc normatiu català: Llei dels drets de les dones a eradicar la violència masclista i la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Des de Decideix Llorenç ens sumem a la iniciativa i compartim el document per fomentar unes festes lliures de sexisme. NO és NO!

Des d’aquest enllaç podeu consultar el text complert del Protocol.

El Ple al Carrer núm. 7

logo-el-ple-al-carrer

Ple Extraordinari 02/05/16

Ple Extraordinari 30/05/16

Ple Ordinari 27/06/16

➡ S’adjudica la contractació del servei de manteniment de parcs i jardins i es permet la utilització de glifosat (probable cancerigen segons l’OMS).

➡ S’aprova per unanimitat la revocació del nomenament de Franco com alcalde honorari i perpetu de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.

➡ Es retarda l’inici d’obres d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol per un error en l’adjudicació de l’empresa.

➡ Precs i preguntes: Habitatge social, urbanisme, Taula Cultural, Escola de Música Contrapunt, glifosat, seguretat ciutadana, etc.

 

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

 

07 El Ple el carrer 27-06-16

Taula Cultural, opinió de Decideix Llorenç

Des de Decideix Llorenç creiem que la cultura té una paper absolutament rellevant en el creixement d’una societat plural, sàvia, amb coneixement i criteris propis, amb capacitat d’autocrítica i de creixement personal i col·lectiu. Els espais de pensament crític permeten la recuperació de la cultura pròpia i donen valor a la memòria i els elements d’identitat col·lectiva per construir un millor present i futur.

Per tot això hem apostat des del principi per un espai de debat obert a totes les entitats del poble, una Taula d’Entitats formada per totes les associacions, entitats i persones vinculades a la cultura i els moviments socials que formen part del teixit associatiu de Llorenç del Penedès. Llorenç té una vida associativa i cultural molt potent, i aquest fet s’ha de preservar i optimitzar al màxim. Creiem que un òrgan com aquest s’ha d’autogestionar i organitzar, i les seves decisions han de ser vinculants dins el seu camp d’actuació. Aquesta Taula d’Entitats ha de tenir un reglament propi que garanteixi la presa de decisions de forma democràtica, i aquest reglament de funcionament ha de néixer del consens o, si no és possible, d’una majoria representativa de ⅔ parts dels seus membres.

Una Taula d’Entitats permetrà la creació d’un mapa cultural de diagnosi de l’estat actual de les associacions i anàlisi de les necessitats actuals. S’han de poder recuperar els espais públics en desús i optimitzar i fer més eficients les infraestructures existents. Potenciar un oci popular a l’abast de tothom i respectuós amb el veïnat. Crear una xarxa de cooperació i consens de totes les entitats amb la participació del màxim nombre de persones com a eina d’integració i educació. Crear un espai de pertinença per a joves desarrelats, refer vincles entre membres d’una comunitat com és Llorenç i trencar dinàmiques establertes des de fa molts anys que no ajuden a la cohesió social i cultural.

Cal fer un exercici democràtic i anar més enllà. La Taula Cultural creada per l’equip de govern actual es limitava, en el seu inici , a decidir el programa de la festa major i només n’eren partíceps dues entitats i una tercera de forma alterna. Però després d’un parell de reunions inicials les pròpies entitats convocades inicialement han demanat la participació de la resta d’entitats del poble. Celebrem doncs que finalment es decidís fer una nova reunió d’aquesta Taula  afegint més entitats. Entenem també que es modificaran els estatuts presentats i redactats per l’equip de govern per incloure aquests canvis. I desitgem i demanem que aquesta Taula tingui caràcter vinculant perquè si no tornaríem a aquella idea antiga, que ja es va posar en pràctica durant legislatures anteriors i que si bé va crear espais de debat interessants, no va anar més enllà en les seves funcions i va acabar despareixent. Siguem agosarades ! Volem un poble viu i actiu!

quatre-aficionats-llorenc-montserrat-lasso_1394270626_22579301_1233x820