Assemblea Oberta de Decideix Llorenç

El proper dissabte 23 a les 18:30h a la Casa de Cultura de Llorenç del Penedès, Decideix Llorenç farem una Assemblea Oberta a tot el poble de cara a encarar les properes eleccions. Es farà una breu introducció explicant l’estat actual del projecte i la trajectòria que ha seguit durant aquesta legislatura. Seguidament es farà un procés participatiu dividit per temàtiques de política municipal on entre tots debatrem quin poble volem. Des del grup ens comprometem a incorporar les propostes que en surtin, sempre que sigui possible i viable.

Si volem participació ciutadana, hem d’exercir-la!

Vine a l’Assemblea Oberta de DL i fes sentir la teva veu!

Assemblea Oberta 2019

Els carrers i les places que canvien de nom per reivindicar el referèndum (menys a Llorenç del Penedès)

Article relacionat de la Marta Valls Ribas al Vilaweb

El dia 25 de gener del 2018, d’aquí un més ja farà un any, DL vam presentar una moció que demanava que l’espai que queda entre els Jardins Oriol Martorell i la Casa de Cultura es passés a anomenar “Plaça U d’Octubre”. Pretenia ser un petit homenatge a tots aquells que l’1 d’octubre van defensar el col·legi electoral de Llorenç, permetent el dret a vot (sí, no, blanc, nul o abstenció). Una mostra de suport a la resta de pobles del país que varen patir la violència policial i malgrat tot van resistir. I també pels que vindran, per les generacions futures, perquè sempre quedi en la memòria històrica del nostre poble i del nostre país.

El resultat de les votacions és per tots conegut. La proposta va ser tombada amb els vots negatius de la totalitat de l’equip de govern del PDeCAT. Insuficients van ser els vots favorables de DL i ERC, i fins i tot l’abstenció del PSC! Van al·legar que no era el moment perquè “ara toca formar govern i recuperar les institucions” i que “això no toca i ara s’ha d’anar pel que toca”, al més pur estil pujolista. Què passa a Llorenç? Hi ha por o mandra a commemorar el dret a decidir de l’1O? O és que qualsevol decisió que es pren ve condicionada per “a l’oposició ni aigua”, sense cap mania alhora de votar (com hem pogut veure en incomptables ocasions)?

Cal urgentment un ajuntament més dialogant i receptiu a noves propostes. Cal evolucionar amb noves polítiques que posin al centre a les persones. Cal aire fresc i un canvi a l’ajuntament de Llorenç!

Placa Plaça U Octubre

Traslladem al president Torra la lluita del territori per una alternativa econòmica al Logis Penedès

WhatsApp Image 2018-09-15 at 17.28.19

Ahir el president Quim Torra va assistir a la inauguració oficial de l’ajuntament del nostre poble. Dos regidors de Decideix Llorenç van aprofitat l’ocasió per fer-li entrega del llibre “Diuen… Escrits propers”, de la Nati Soler i el Josep Vallès. En aquest recull de fotografies i poemes del Penedès hi vam escriure una dedicatòria de forma similar a la de llibre que el mateix president va entregar al rei en relació a la violència estatal al voltant de l’1O:

“No hi ha govern, ni empresa, ni sistema econòmic, que justifiqui expropiacions, monstres logístics en ple decreixement i paisatges robats. No hi ha govern, ni empresa, ni sistema econòmic que pugui aturar l’anhel dels penedesencs de DECIDIR sobre el seu territori”

En el moment de l’entrega vam explicar que a la Vegueria Penedès tenim una lluita històrica contra el centre de mercaderies Logis Penedès (CIM), recordant el dret a decidir dels penedesencs sobre el nostre territori ara que el govern català vol reactivar aquest projecte faraònic. Perquè defensar la democràcia és aplicar-la en tots els àmbits, i el territorial no hauria de ser una accepció.

#DretADecidir-hoTot   #NoFemElCim   #NoAlLogisPenedès   #ViscaLaTerra

DL presentem una moció per la millora de la gestió del servei de recollida de residus municipals

Les propostes que recull la moció proposen revisar la contractació del servei de recollida selectiva de residus municipals per oferir millores en matèria social i medi ambiental

El servei de recollida de la brossa és un servei bàsic essencial que ha d’assegurar l’Ajuntament. La tasca que fan els professionals que s’ocupen de la recollida de residus i de la neteja viària comporta que les poblacions compleixin amb els criteris establerts de salut pública i d’higiene. Aquest servei que quotidianament observem als nostres carrers és una garantia d’unes condicions de vida dignes.

CESPA Gestión de Residuos S.A.U. és l’empresa encarregada del de servei de recollida de residus, i neteja viària (aprovat per ple el 28 juliol 2014) i que té contracte signat per 4 anys més 2 d’opcionals (finalitza el 2018). L’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L. (EcoBP) se n’encarrega de complementar el servei de la recollida selectiva de residus (paper i cartró, vidre i envasos) per conveni fins l’any 2021. Les dues empreses formen part del grup empresarial Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), empresa vinculada al poder polític i econòmic des del seu naixement. Pel seu Consell d’Administració hi ha passat ministres franquistes com Serrano Suñer, José Mayor Oreja, imputat pel cas dels sobres “B” del Partit Popular o Abel Matutes (exministre del PP). Gestiona actualment els residus del Baix Ebre, Reus i part del Tarragonès, Baix Gaià i Baix Penedès. Té una relació històrica amb el poder establert des del franquisme, període en què les seves empreses predecessores es van beneficiar del tracte de favor en les licitacions públiques. Actualment, FCC forma part del reduït grup d’empreses de l’Ibex 35 que dominen i influeixen en una gran part de les decisions polítiques i econòmiques que es prenen a l’Estat espanyol. Recentment FCC també ha estat relacionada amb el cas Acuamed i el cas Innova de Reus.

Recollida selectiva 5

Qui monopolitza el reciclatge d’envasos és Ecoembes i el reciclatge del vidre és Ecovidrio, societats gestores de Sistemes Integrats de Gestió (SIG) que, per llei, es van haver de constituir com a entitats sense ànim de lucre, però que la majoria dels seus accionistes són empreses privades amb ànim de lucre. Aquests accionistes són empreses envasadores, fabricants i distribuïdores de grans marques, fet que destapa el la realitat del negoci: quants més envasos d’usar i tirar es consumeixin, més ingressos obtindrà.

Recollida selectiva 6

La gestió dels residus és un dels serveis que actualment costa més diners a les institucions i a la ciutadania i que la partida d’enguany de recollida i tractament de residus és la més alta de les despeses municipals (sense comptar la inversió del nou accés a la Plaça de la Vila), amb una valor de 205.000€ que representa el 6,91% del total de les despeses pressupostades. FCC, la gran empresa privada beneficiària del servei, dona prioritat els seus interessos econòmics per sobre d’oferir un servei públic de qualitat i econòmic. Amb un servei municipalitzat de gestió directa, o mancomunat de forma comarcal, es prioritzaria el servei davant del rendiment econòmic (eliminant el benefici industrial) i s’aconseguiria una major participació ciutadana, així com més transparència econòmica, un intent de reduir la contaminació i un control directe del servei per part dels tècnics municipals o comarcals.

La taxa municipal que regula el servei de recollida i tractament de residus representa una important despesa per a les famílies i enguany està pressupostat que es recullin 227.000€ anuals per a les arques municipals. Depenent de la tipologia de comerç o indústria, la taxa pot variar dels 129€ anuals fins als 1.804€ anuals. Els habitatges unifamiliars paguen 129€ anuals i els habitatges unifamiliars ocupats per persones majors de 65 anys i que visquin soles paguen 85€ anuals. En qualsevol cas, es paga el mateix independentment de la quantitat de residus generats o de la qualitat de la separació per fraccions. La taxa no contempla l’excepció de pagament o bonificacions seguin criteris socials (a part de l’anteriorment mencionada) per a persones en situació d’atur forçós que acreditin escassa capacitat econòmica, famílies nombroses, famílies monoparentals, persones amb familiars a càrrec, etc. Tampoc bonifica aquelles famílies que fan compostatge casolà.

Les últimes dades del 2016 que publica l’Agència Catalana de Residus (ACR):

 • A diari, cada habitant de Llorenç del Penedès va generar 1,55kg de residus municipals (dipositats en contenidors o punts de recollida), mentre la mitjana catalana va ser de 1,36kg. A Llorenç hi ha hagut un increment de 0,06kg respecte el 2015, que es generaven 1,49kg per persona.

Recollida selectiva 1

 • Tot el municipi va generar 312,55 tones de residus municipals, de les quals només un 31,95% es van recollir selectivament (orgànica, paper, vidre, envasos etc. -traient els impropis-) i un 68,05% van anar a parar al rebuig. La proporció de recollida selectiva ha caigut un 3,65% respecte el 2015, que era d’un 35,60%.

Recollida selectiva 2

 • On es recullen més residus impropis (no dipositats al contenidor correcte) és en la fracció d’envasos lleugers (contenidor groc) amb un 53,29%, seguit del paper i cartró (contenidor blau) amb un 6%, de la matèria orgànica amb un 5,81% i del vidre (contenidor verd) amb un 2%.

Recollida selectiva 3

 • Un 68,10% dels residus de rebuig van anar a parar a la incineradora (536,14 tones) i un 31,90% a tractament mecànic biològic (251,18 tones) que posteriorment són enviats a la incineradora o a dipòsit (abocador).

Recollida selectiva 4

Cada cop són més els municipis adherits a l’Estratègia Catalana Residu Zero que implica avançar cap a la reducció i reaprofitament progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja estratègies i objectius concrets que permetin:

 • Tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
 • Aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 Kg/habitant/dia.
 • Invertir la situació actual de manera que, l’any 2020, com a mínim el 70% dels residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin destinats a tractament finalista.
 • Fomentar la participació ciutadana en l’impuls, en la presa de decisions i en el seguiment de les polítiques i de la gestió dels residus municipals. Cal recordar que en el programa electoral de CiU, posteriorment CDC i actualment PDeCAT hi constava el següent compromís: “Engegarem un procés de debat amb la ciutadania sobre el sistema de recollida de residus per modificar-lo, si s’escau, un cop hagi finalitzat el contracte actual.

Recollida selectiva 8

Per tal que es pugui produir una veritable participació és indispensable que per part del Govern existeixi voluntat de transparència i així la informació tècnica contrastada facilitaria elements per al debat.

Qualsevol municipi que no tingui per objectiu reduir dràsticament la generació de residus dins els seus plantejaments globals està destinat a una sobreproducció de residus, una degradació de l’entorn, a un abús dels recursos naturals, amb les conseqüents costoses càrregues econòmiques que representa una gestió de residus inadequada centrada en la recollida, transport i dipòsit en abocadors o crema en incineradores.

La gestió de residus tradicional -amb contenidors- (sistema utilitzat a Llorenç, que permet reciclar entre un 20% i un 50% dels residus) forma part del passat, ja que tal com estableix el Full de Ruta per un Ús Eficient dels Recursos de la Unió Europea ser eficients en l’ús dels recursos significa reciclar tot allò que és reciclable, és a dir, entre un 80% o 90% dels residus. Aquest sistema juga en contra de la jerarquia del tractament dels residus, on la reducció ocupa el primer lloc (el millor residu és aquell que no es genera), seguida de la reutilització i finalment del reciclatge. Aquest model no és suficient per assolir una xifra respectuosa amb el medi ambient, per més despeses que es desemborsin en campanyes de sensibilització.

La Directiva Marc de Residus 2008/98/CE, publicada el 22 de novembre de 2008 en el Diari Oficial de la Unió Europea, estableix els objectius de reciclatge i de reutilització per a l’any 2020, establint l’objectiu de reciclatge i reutilització del 50% en, almenys, tots els residus domèstics i assimilables de paper, plàstic, metalls i vidre. Cal tenir en compte, a més a més, que en aquests moments els objectius de reciclatge de la directiva marc de residus s’estan revisant per intentar augmentar-los d’un 50% a un 75%. La directiva d’abocadors també està en procés de revisió per fer més difícil i car l’enviament de materials biodegradables, per la seva generació de metà, i/o reciclables a abocador.

Fa molt de temps que existeixen alternatives combinades de sistema de recollida selectiva molt més eficients que permeten millorar la qualitat dels residus recollits (Porta a porta) i reduir la quantitat de residus produïts (Pagament per generació):

 • La recollida selectiva Porta a porta (Pap) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida. Es poden recollir totes les fraccions amb aquest sistema. Es pot recollir entre un 60% i un 85% del total de residus generats. Avantatges:
  • Nivells de recollida selectiva i recuperació més alts i regulars. Alta qualitat de les fraccions.
  • Es retiren els contenidors de la via pública (Més net, sense manteniment, fora males olors, …).
  • Més corresponsabilitat del ciutadà (i de l’Ajuntament) ja que desapareix l’anonimat.
  • Recollida més propera i individualitzada. Control de qualitat directe.
  • Major percentatge de població que participa de la recollida selectiva.
  • Permet l’aplicació de taxes d’escombraries de pagament per generació.
  • Menor cost de reciclatge i majors ingressos. Cost global majoritàriament favorable.
  • Desapareix el fenomen “turisme de residus”: abocar els residus en contenidors de pobles veïns.
 • El sistema de Pagament per Generació (PxG) es basa en l’aplicació d’un mecanisme mitjançant el qual l’usuari del servei de recollida de residus paga la taxa d’escombraries en funció de la seva generació real de residus i del servei que obté per a la seva gestió. Aquests sistemes permeten traslladar així el principi de “qui contamina paga” a la taxa de residus i permeten premiar aquells ciutadans i comerços que fan un esforç per reduir els seus residus i separar-los correctament. Es fonamenta en tres pilars:
  • Identificació del generador de residus.
  • Mesura de la qualitat de residus generada.
  • Taxació individual.

Recollida selectiva 7

El model de funcionament més utilitzat és el de pagament per bossa. L’usuari paga la taxa per avançat mitjançant la compra de bosses estandarditzades per al lliurament dels residus; el servei de recollida només accepta aquest tipus de bosses. Les bosses són distribuïdes pel mateix Ajuntament o bé per mitjà de comerços col·laboradors i acostumen a ser diferents segons la fracció a recollir.

El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) establia com a actuació transversal “la promoció de la implementació de sistemes de pagament per generació tant en les recollides comercials com en les recollides domiciliàries”. També hi ha el desenvolupament d’una línia d’investigació, assessorament i formació per a implementar aquest sistema, que disposa d’una guia per la implementació dels sistemes de PxG.

Per a tot això, Decideix Llorenç demanem al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana de Residus Zero.

SEGON. Revisar l’Ordenança municipal que regula la taxa del servei de recollida i tractament de residus per incloure l’excepció de pagament o bonificacions econòmiques seguint una fiscalitat més justa segons criteris socials: escassa capacitat econòmica, famílies nombroses, famílies monoparentals, persones amb familiars a càrrec, etc… Bonifica par de la taxa a aquelles famílies que realitzen compostatge casolà, després d’haver-ne fet una campanya pel seu foment. Finalment adaptar l’ordenança al nou model de recollida selectiva implementat.

TERCER. Realitzar un estudi per valorar la possibilitat de municipalitzar, o mancomunar comarcalment, el servei de recollida de residus. A l’estudi hi ha de constar, com a mínim, la recerca i estudi d’exemples d’altres poblacions i els avantatges i inconvenients a nivell econòmic, medi ambiental i social.

QUART. Ja que el contracte amb CESPA està a punt de finalitzar, efectuar, en la major brevetat possible, un procés de participació on hi estiguin cridats els grups polítics, la ciutadania, les entitats, el comerç i la indústria, per debatre sobre el model de recollida selectiva de residus del nostre municipi.

CINQUÈ. En paral·lel, iniciar una campanya municipal per afavorir la reducció de generació de residus, tant a nivell de l’habitatge com als comerços o les indústries. Aprofitar la revista municipal i les xarxes socials per fer-ne difusió.

La transparència de l’ajuntament de Llorenç, una assignatura pendent amb la ciutadania

Es publica un informe que constata l’opacitat del web municipal llorencenc i posa en evidència el rebuig sistemàtic de l’equip de govern a les propostes de DL en matèria de transparència i participació ciutadana

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de l’UAB ha fet públic l’últim Mapa InfoParticipa. Valoren, entre diferents organismes públics, les bones pràctiques de comunicació pública dels ajuntament. Es tracta d’un informe que qualifica, en matèria de transparència i participació ciutadana, els continguts dels webs dels consistoris municipals.

L’últim informe, presentat el 7 de desembre de 2017, valora el compliment d’un total de 52 indicadors. L’ajuntament de Llorenç del Penedès, que en compleix 19 i n’incompleix 33, obté un resultat de compliment del 36,54%. Això significa que l’eficiència en matèria de rendició de comptes amb la ciutadania és deficient i molt millorable.

gràfiques compliment

Des de DL, som doblement crítics amb la valoració de l’informe, ja que a part del mal resultat obtingut, molts dels indicadors incomplerts són propostes que durant el transcurs de la legislatura hem anat traslladant als membres de l’equip de govern i que ells han rebutjat la seva aplicació.

Llistem alguna informació que, segons el LPCCP, es troba a faltar al web municipal llorencenc i la relacionem amb propostes o feines realitzades per DL (amb el corresponent enllaç a la informació):

 • Retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics.

Després que se’ns fes alguna consulta ciutadana al respecte, i que el web municipal no disposi d’un accés ràpid a aquesta consulta, des de DL vam decidir generar un document gràfic que expliqués de forma clara i concisa les retribucions de tots els regidors:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/04/24/dietes-i-salaris-anuals-dels-regidors-de-lajuntament-de-llorenc/

 • Informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic.

DL ha preguntat per les prioritats d’actuació de l’equip de govern. Se’ns ha respost que eren el camp de gespa artificial i el nou accés a la plaça de la vila. No tenim constància que existeixi cap PG o PAM.

 • Sobre el pressupost municipal:
  • Informació de l’execució trimestral.
  • Modificacions pressupostàries realitzades.
  • Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament.

Hem reiterat les nostres queixes cap a l’opacitat dels números municipals. Ni la ciutadania ni els partits de l’oposició se’ns en fa partícips. Hem demanat trobades prèvies a l’aprovació dels pressupostos per poder traslladar propostes, però només se n’ha realitzat una amb els números ja tancats. Des de DL vam presentar una moció demanant que s’iniciés un mecanisme de pressupostos participatius. L’equip de govern s’hi va negar:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/05/19/decideix-llorenc-presentem-una-mocio-per-impulsar-un-mecanisme-de-pressupostos-participatius-a-lajuntament-de-llorenc/

El 2017 es va publicar i repartir unes gràfiques per millorar l’entesa dels números del consistori i apropar-los a la ciutadania:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/01/14/opinio-de-dl-respecte-els-pressupostos-2017/

 • Relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories.
 • Oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats.
 • Licitacions en curs i la composició de les meses de contractació.

DL vam presentar una moció demanant la publicitat dels períodes d’exposició pública i al·legacions, el PDeCAT hi va votar a favor i en principi, s’està publicant al web. No hi consta, però, la composició de les meses de contractació:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/12/22/dl-presentarem-una-mocio-per-la-publicitat-de-tots-els-periodes-dexposicio-publica-i-dallegacions-que-derivin-dels-expedients-municipals/

 • Relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica.
 • Subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions.
 • Notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern.

DT tendim la mà a l’equip de govern oferint-nos per donar un cop de mà pel què faci falta:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/10/20/nova-estesa-de-ma-a-lequip-de-govern-per-treballar-conjuntament/

L’oposició en bloc va decidir publicar una carta a l’alcalde demanant més informació i comunicació:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/07/12/carta-oberta-de-loposicio-a-lalcalde/

La resposta de l’equip de govern va ser que no pensava donar cap contesta:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/12/04/silenci-com-a-resposta-a-la-carta-oberta-de-loposicio-a-lalcalde/

En una ocasió, ens vam reunir amb l’alcalde perquè ens respongués correus electrònics pendents, amb dubtes sobre la gestió municipal, alguns d’ells amb més d’un any d’antiguitat.

 • Notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern.

No només no ens publiquen les informacions o opinions, sinó que se’ns limita a un miserable petit espai a la revista municipal. L’equip de govern ha mostrat el seu desacord que ens comuniquem a la ciutadania mitjançant el Ple al Carrer o opinant sobre alguna qüestió, realitzant nosaltres mateixos l’embustiada. L’oposició no disposa de la missatgeria municipal per transmetre la seva opinió política, però l’equip de govern, sí:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/12/23/resposta-de-dl-a-les-acusacions-rebudes-per-part-de-lequip-de-govern/

 • Ordres del dia i actes plens municipals amb notícies sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

Una de les priorats de DL ha sigut que la informació de l’ajuntament arribi a totes les cases de Llorenç. Per això hem realitzat El Ple al Carrer, on recollim els principals comentaris i votacions dels plens. Entenem que suplim una feina que hauria de realitzar l’equip de govern:

https://decideixllorenc.wordpress.com/ajuntament-2/que-proposem/

També vam presentar una moció demanant que al web municipal es fes un seguiment i control efectiu del compliment de les mocions aprovades pel ple. L’equip de govern s’hi va negar:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2016/06/22/decideix-llorenc-presentem-una-mocio-per-un-seguiment-i-control-efectius-del-compliment-de-les-mocions-aprovades-pel-ple/

 • S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès.

DL vam presentar una moció relacionada que demanava que es crees un registre al web amb tots els comerços i les empreses del poble. El PDeCAT va tombar la proposta, justificant que ja hi estava treballant, però que fins el moment no havien observat cap interès dels comerciants:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2017/06/26/dl-presentem-una-mocio-per-lactivacio-dun-directori-de-comercos-i-empreses-locals/

 • S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local.

Des de DL es va presentar dues mocions relacionades. L’una demanava que es fes un Pla Director de Participació Ciutadana, que recollís l’articulació dels processos de participació de la gent, amb una mirada cap al futur. L’altra demanava la realització de consultes ciutadanes per a totes aquelles inversions superiors als 100.000€, traslladant al poble la decisió final d’executar, o noi, grans inversions. El PDeCAT no ho va permetre:

https://decideixllorenc.wordpress.com/2015/09/23/decideix-llorenc-presentem-dues-mocions-per-impulsar-la-participacio-ciutadana/

 • Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament.
 • S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania. 

Tal i com apunta el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, a Llorenç encara queda molt camí per recórrer en matèria de participació i transparència. Des de DL creiem que l’equip de govern no té la voluntat d’assolir un nivell democràtic que sobrepassi el purament representatiu, on la ciutadania només està cridada a votar un cop cada quatre anys. Ho ha demostrat aquests tres anys de legislatura, rebutjant sistemàticament la totalitat de propostes destinades a apropar l’ajuntament al poble. Si volem encarar amb èxit els reptes del futur més proper, cal que posem fil a l’agulla i apostem per la democràcia directa. Per això cal que teixim una societat solidària, apoderada, resilient, informada i amb poder real de decisió.

Entre totes, tot.

DL presentem una moció per la denominació de ‘Plaça 1 d’octubre’ a l’espai del costat de la Casa de Cultura

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

En el proper Ple Ordinari DL presentarem una moció que proposa denominar Plaça 1 d’octubre a la plaça entre els Jardins d’Oriol Martorell i la Casa de Cultura.

El passat 1 octubre va ser un dia transcendental que passarà a la història del nostre país. Milers de persones de totes les edats, condicions i procedències varen defensar de forma pacífica i exemplar els col·legis electorals per poder dur a terme un referèndum vinculant sobre el futur dels Països catalans.

A pesar de la repressió i la violència de l’Estat espanyol més de dos milions de ciutadans de Catalunya van poder exercir el seu dret a vot.

El referèndum de l’1 d’Octubre es va poder realitzar gràcies a l’esforç de molta gent que va sortir al carrer i va defensar les urnes amb un exemple de lluita pacífica en defensa de la democràcia.

Al nostre municipi, com en molts d’altres, vam viure dos dies convulsos i intensos. Més de 300 llorencencs i  llorencenques mobilitzats des de la matinada del dia 1 d’Octubre, alguns des del dia anterior, per defensar la nostra dignitat com a poble i com a persones, per cridar ben fort a favor de la llibertat, un poble unit i combatiu per un únic propòsit. Un poble solidari que va saber deixar de banda colors polítics, divergències i recels.

Per tot això, en homenatge a tots aquells que hi varen ser, a Llorenç i a la resta de pobles, aquells que varen patir la violència policial i malgrat la por varen resistir, pels que vindran, perquè sempre quedi en la memòria històrica del nostre poble i del nostre país.

Per això demanem:

 • Que la plaça situada entre els jardinets Oriol Martorell, l’antiga casa de cultura i el carrer Mestre Gonzalez passi a denominar-se Plaça 1 d’Octubre i s’instal·li la senyalització pertinent.
 • Que aquesta denominació es realitzi definitivament a través dels tràmits legals necessaris: Decret d’alcaldia corresponent i posterior període d’exposició pública.
 • Que es faci l’adaptació/modificació dels plànols de Llorenç per fer efectiva la nova denominació.

imatge plaça 1 O

El Ple al Carrer núm. 12

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 27/06/17

Arxiu: 12 El Ple al carrer 27-06-17

► Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, del recurs ordinari núm. 120/2012 interposat per JVG.

► Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) (opinió DL). Es tracta d’un programa que, a través d’un inventari de referència d’emissions del municipi, estableix la política local a seguir fins el 2020 per tal de reduir un mínim d’un 20% les emissions de CO2 en els sectors serveis, transport i domèstic

► Aprovació de la modificació del Reglament Regulador de les Places del Centre de Dia. Es passaran a oferir 5 places.

► Aprovació de la modificació de crèdit 3/2017. Es proposen una sèrie de despeses com a destinatàries d’uns suplements de crèdit: un parell de subvencions de la Diputació per valor de 19.245€ i 30.000€ i el romanent de tresoreria de 292.055€.

► Aprovació de l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès.

► Aprovació de nomenar la biblioteca municipal com a “Maria Rafecas”.

► Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels usos inclosa a l’Annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès.

► S’aprova la moció del PDeCAT per declarar la capitalitat compartida a la Vegueria Penedès. DL ens abstenim a la votació ja que estem a favor d’una part important de la moció però ens hagués agradat que abans s’hagués obert un debat entre tots els municipis implicats per arribar a un consens.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un Pla d’Equipaments Local. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que no vol entrar amb els terminis fixats i que a estan treballant amb un Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals i que properament volen que a la Taula Cultural es debati un Pla d’Equipaments Local.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la festa major i als esdeveniments d’oci i festius. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que des de l’Ajuntament ja es respecte el tema de la paritat i que ja s’està fent prou i que en tot cas hauria de ser la Taula Cultural qui tragués el tema.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a l’activació dels directoris de comerços i empreses locals al web municipal. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que es tracta d’una proposta del seu programa electoral i que ja s’hi està treballant.

Recordem que el conjunt de l’oposició hem escrit i signat una carta oberta destinada a l’Alcalde reclamant més debat i major accés a la informació (enllaç).

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Vots i argumentacions a les mocions de DL

12. Moció Pla Equipaments Local

El ple ordinari del passat 27 de juny va rebutjar la moció presentada per DL per a la creació d’un Pla d’Equipaments Local.

L’equip de govern (PDeCAT) hi va votar en contra i el conjunt de l’oposició a favor (DL, PSC i ERC).

El principal argument de PDeCAT va ser que no volen entrar amb els terminis de compliment que fixa la moció. A part, diuen que ja estan treballant amb un Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals i que properament volen que a la Taula Cultural es debati un Pla d’Equipaments Local.

La moció concretava, uns més que raonables, 9 mesos com a límit de temps per tenir a punt aquest document. Es proposava un procés de participació ciutadana amb la implicació dels grups polítics, les entitats, la ciutadania i els tècnics municipals. Un cop enllestit, defensàvem que fos el conjunt de la població l’encarregada de ratificar el pla a través d’una consulta ciutadana.

Entenem que l’equip de govern està tancat en banda i que, per molts arguments que donem, no té la voluntat d’arribar a cap consens amb el nostre grup. Sempre es trobarà alguna excusa per no donar per bona una proposta de DL i fer valdre la majoria absoluta per sobre de tot, menystenint així a la resta de votants. Com a fet positiu cal dir que, almenys, forcem a que expliquin els projectes de futur, que d’una altra manera romandrien tancats i silenciats a dins d’un calaix, no fos cas que algú hi volgués donar la seva opinió.

13. Moció protocol sexsisme

El ple ordinari del passat 27 de juny va rebutjar la moció presentada per DL per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la festa major i als esdeveniments d’oci i festius.

Un cop més els únics vots contraris van ser els de l’equip de govern (PDeCAT) amb tota l’oposició al complert (DL, PSC i ERC) votant a favor.

Alguns dels arguments del PDeCAT van ser:

“Creiem que aquest tema s’hauria de vehicular a través de la Taula Cultural, nosaltres no ens hi hem d’implicar.  Les entitats participants són lliures de parlar de qualsevol tema”

“Des de l’Ajuntament sempre s’ha respectat el tema de la paritat i de les persones, mai s’ha fet apologia ni per un costat ni per l’altre”

“L’Ajuntament ja fa el que ha de fer. No ens posarem a fer hashtags ni a penjar cartells. Al darrera hi ha d’haver un treball”

“No totes les agressions de la Festa Major van ser de caire sexista”

“Valls (amb govern del PDeCAT que fa anys que apliquen un protocol similar al proposat) no té res a veure amb Llorenç”

“Aquest tema ja el treballem. A la Nit Jove es munta una carpa de conscienciació i s’està treballant en buscar un educador de carrer”

“ No és vota en contra perquè ho presenti Decideix Llorenç”

Presentar una moció no vol dir insinuar que l’Ajuntament no faci el que ha de fer. Només vol dir complir l’encàrrec públic de fer propostes i treballar-les. Si no se’ns entén, ho repetirem tantes vegades com faci falta i de tantes maneres com calgui.

El protocol proposat contra el sexisme no implica corregir cap mala praxis de l’Ajuntament en l’organització de qualsevol festa, sinó afegir-hi una perspectiva de gènere ben accentuada que es visibilitzi per crear consciència i fer prevenció social i educativa. Tal com ens podríem aplicar tots i qualsevol entitat, ja que inevitablement tenim el patriarcat incorporat a molts àmbits de la vida. Per tant, la proposta constructiva no és cap crítica ni atac envers la feina i el respecte a la paritat de l’equip de govern.

Nosaltres sí que creiem que la prevenció de la violència de gènere és responsabilitat en primer lloc de les institucions públiques.

La proposta de hastags i cartells era una exemplificació per facilitar la comprensió del que volíem expressar en demanar una “campanya de sensibilització” que “contemplarà accions com ara…” en cap cas preteníem dir com ha de fer les coses cadascú, era evident que es podia debatre la manera, però la seva primera resposta va ser el rebuig rotund.

Minimitzar les agressions sexistes pel simple fet que no totes ho siguin, ens sembla preocupant.

La carpa de la Nit Jove prové del Consell Comarcal i és una eina, només dèiem que tal com està la societat i alguns joves, potser calen més eines. Sabem que l’equip de govern està treballant en accions preventives dels actes vandàlics, ningú no ho ha negat, ho aplaudim i hi col·laborarem si ens ho demanen, sempre i quan la perspectiva sigui educativa i cohesiva. Nosaltres parlàvem d’un altre tema, d’aportar un gra de sorra des del nostre petit municipi a la prevenció, aprofitant els actes festius, de la violència física i simbòlica que patim les dones en aquesta societat.

Ens preocupa profundament la situació de tensió que es va viure en el ple en el moment d’aquesta moció, l’actitud de negació total i de rebuig amb temes com aquest.

Esperem poder dialogar i construir algun dia.

14. Moció Directori Comerç Web

El ple ordinari del passat 27 de juny va rebutjar la moció presentada per DL per a l’activació dels directoris de comerços i empreses locals al web municipal.

Per tercera vegada en el ple, l’equip de govern (PDeCAT) va votar-hi que no i l’oposició que sí (DL, PSC i ERC).

El PDeCAT va argumentar el seu vot negatiu dient que es tractava d’una proposta recollida del seu programa electoral i que, tot i que de cara enfora encara no es puguin observar els resultats, ja hi estaven treballant. Van afegir que no calia que els recordéssim la feina que han de fer, tot i que agraïen, sorpresos, que proposéssim una iniciativa del seu grup.

Des de DL considerem la resposta surrealista i de to burleta. Fins l’anterior ple, la majoria d’argumentació amb què ens topàvem estava relacionada amb discrepàncies ideològiques o perquè la proposta estava continguda al nostre programa i no al seu. Afegim, doncs, una altra excusa a la llista: ‘no, perquè la proposta és nostra’. La visió de DL, com ja hem mencionat anteriorment, és que si una idea entenem que és bona per al poble, i és compartida per la nostra assemblea, no tenim cap problema en votar-hi a favor independentment de programes, partits o personalismes. Seguirem fent la nostra feina a l’Ajuntament: entrant propostes, donant l’opinió i escoltant la dels altres, obrint portes i finestres i mantenint sempre un peu i mig al carrer.

Vídeo i imatges de la xerrada de l’Eva Rigau sobre el Projecte Educatiu de Poble

 

Els municipis del segle XXI es troben amb situacions i reptes socials difícils de resoldre individualment i, sobretot, utilitzant les formes de poder arcaiques del segle xx.

Uns grans objectius que mitjançant el consens i la participació ciutadana aporten una manera d’entendre el poble, la convivència entre els seus habitants, una millora de la seva autoestima i poder albirar un futur millor com a comunitat:

 • Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic.
 • Contribuir a millorar les condicions d’escolarització.
 • Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.
 • Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
 • Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
 • Potenciar l’educació en el lleure.
 • Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori:
  • Enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu.
  • Enfortir la xarxa entre centres educatius.
  • Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn.

L’Eva Rigau, regidora de cultura de l’Ajuntament de Salt, ens exposa de quina manera, utilitzant un pla educatiu de ciutat, han fet front a aquests reptes buscant sortides on tothom és important i on tothom hi té alguna cosa a dir i en la qual participar.