Resposta de DL a les acusacions rebudes per part de l’equip de govern

El Ple al Carrer és un document que Decideix Llorenç redactem i editem de forma voluntària. El financem nosaltres amb les percepcions econòmiques que rebem per assistir als plens i per gestionar les despeses del grup. Ens encarreguem personalment de redactar-lo, dur-lo a imprimir i repartir-lo a totes les cases del municipi. Ho fem perquè tenim l’absoluta convicció que tot el que es parla als plens municipals ha de ser informat als ciutadans. D’aquesta manera suplim una tasca que hauria de ser pública, i que per tant s’hauria de fer des de l’Ajuntament. Ho hem sol·licitat diverses vegades a l’equip de govern i, com que no es fa, ho fem nosaltres. Des del primer dia d’aquesta legislatura demanem que els plens es pengin al web municipal en directe, i la resposta fins al moment ha estat que qui vulgui veure’ls, ha d’adreçar-se a la casa de cultura i visualitzar-ne el CD de 5.00 h a 8.00 h de la tarda. Afegeixen que ja estudiaran la possibilitat de la retransmissió en directe quan ens traslladem al nou ajuntament.

El Ple al Carrer és un document extens, però no prou per transcriure-hi literalment tot el que es diu al ple. Quan el redactem sintetitzem la informació, si no ho féssim, seria difícil i molt feixuc de llegir, endemés inassequible econòmicament per DL. També estalviem als ciutadans alguns comentaris desafortunats o poc oportuns, precisament perquè no volem entrar en discrepàncies que no siguin merament de debat polític. D’altra part, les circulars de l’Ajuntament es paguen amb diners públics, i no volem fomentar que es destinin a donar respostes a malentesos, sinó a informar.

A l’última circular municipal d’aquest mes (arxiu) l’equip de govern va dedicar un full a doble cara a acusar DL de donar informació de manera equivocada i manipulada en el Ple al Carrer núm. 8. Recriminen que no es contrasti una informació sobre la Llar d’Infants i que només s’escrigui la meitat d’una pregunta efectuada per un membre del púbic que forma part de DL.

En aquest Ple al Carrer, en l’apartat de precs i preguntes escrivíem el següent sobre la Llar d’infants El Nieró:

– PSC demana informació de per què s’ha reduït les hores del personal i per què s’ha acomiadat a una treballadora.

– CDC respon que la decisió la pren l’equip de govern a partir d’un informe de la directora. Argumenten que al tenir menys alumnes calia adaptar la situació.

– PSC explica que no s’està complint amb la ràtio legal d’alumnes per professora.

– CDC respon que el Departament d’Educació els ha permès fer un increment del 10%.

En aquesta ocasió, DL no formàvem part del diàleg i el que fem en el Ple al Carrer és simplement intentar transcriure de forma breu el que va dir cada part. Evidentment, celebrem que aquesta interpretació hagi dut a l’equip de govern a traslladar la informació completa als ciutadans, i a la resta de partits, tot i que preferiríem que fos una activitat continuada, i no el fruit d’un malentès. El que sí que ens preocupa de veritat és que l’equip de govern entengui que era el regidor del PSC qui havia d’haver fet pública aquesta informació pel simple fet d’haver-la sol·licitat prèviament a la celebració del ple. La transparència és un pilar fonamental de la democràcia, i els principals encarregats de vetllar-ne són els regidors de l’equip de govern.

En el mateix Ple al Carrer, també a l’apartat de precs i preguntes, escrivíem:

– Pregunta membre DL públic: Els actes de la Festa Major són gratuïts menys el dia dels inflables a la piscina. No es podria deixar entrar gratuïtament els nens de Llorenç? Hi ha famílies que no hi van perquè no poden pagar l’entrada.

– CDC respon que si hi ha algú que no pot entrar per motius econòmics que ho comuniquin a l’equip de govern i es buscarà una solució.

És cert que vam obviar la meitat de la frase. Ho vam fer perquè la mateixa persona que va fer la pregunta va rectificar quan va ser interpel·lada a fer-ho per una de les regidores. Com ella mateixa va dir en el ple, la seva intenció no era dir específicament que els actes de la Festa Major s’organitzaven per la gent de fora. Va ser una forma de parlar –potser desencertada–, però res més.

No donaríem més importància a aquest fet, però ens preocupa –i molt– que algú pugui interpretar que d’aquestes paraules es desprèn la voluntat de relativitzar la situació de les persones amb una realitat social delicada. Al contrari, la pregunta que es va fer des del públic sorgeix de la sensibilitat i preocupació per aquest tipus de situacions. Qui la va fer és una persona vinculada a Càrites i a altres moviments socials, que coneix aquesta realitat de primera mà, i va aprofitar el torn de precs i preguntes del Ple per traslladar la seva preocupació al consistori.

Des de DL seguim entestats en obrir les portes i finestres del nostre Ajuntament perquè la ciutadania pugui ser coneixedora dels debats (o absència d’ells), del vot de cada formació política i del que s’acaba decidint. Entenem la transparència, doncs, com un dels elements imprescindibles per construir un poble plenament democràtic. I reiterem a l’Ajuntament la petició de retransmetre els plens en directe i penjar-los a la pàgina web de manera que qualsevol persona del poble pugui tenir tota la informació i valorar amb criteri propi tot el que es parla i decideix en un ple. Un poble informat és un poble més lliure.

cropped-cover-foto.jpg

Portal Nou entrevista als regidors de Decideix Llorenç

Compartim l’entrevista que la revista local el Portal Nou va fer als nostres representants a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès:

 

Després de l’entrevista amb el nostre alcalde, Jordi Marlès, volem formular les mateixes preguntes als representats de l’oposició de l’Ajuntament de Llorenç perquè ens donin la seva opinió. Parlem amb Decideix Llorenç, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya.

Des d’una perspectiva personal, ens podeu dir què us va impulsar a presentar-vos com a caps de llista per Llorenç?

Doncs segurament els mateixos motius que han impulsat a molts ciutadans d’arreu a sumar-se a projectes polítics d’esquerres amb voluntat transformadora i com a motor del canvi social. En participar activament en moviments d’activisme cultural, social, ecologista i de solidaritat internacional un se n’adona que l’única forma real de poder influir realment en el canvi és entrant a formar part de les institucions públiques, prenent el compromís de no deixar-se absorbir i seduir per les dinàmiques enquistades de les polítiques conservadores. Amb tot, som conscients que el despatx de qui realment mou els fils del poder queda molt lluny dels nostres ajuntaments. Per poder avançar cap a una societat més justa i igualitària cal treballar conjuntament des de dins i des de fora de l’Ajuntament.

Després d’un any a l’oposició, us sembla gaire diferent aquesta experiència a com us l’havíeu imaginat? Quantes hores hi dediqueu?

És difícil dir quantes hores exactes dediquem a Decideix Llorenç. Al grup som una desena de persones treballant activament, tant en accions a dins com a fora de l’ajuntament. Ens reunim unes tres vegades al mes per debatre, proposar, arribar a consensos i, a partir d’aquí, repartir les tasques entre tots.

Quan vam començar pensàvem que la relació amb l’equip de govern seria d’una altra manera. Sabíem que teníem opinions molt diferents i que hi hauria discrepàncies, però imaginàvem que les propostes, tant d’una part com de l’altra, se sotmetrien a debat i fins i tot, podríem arribar al consens en alguns aspectes. No ha estat així, qualsevol dels projectes presentats per Decideix Llorenç ha obtingut un no per resposta, sovint amb poca o cap justificació. De les 15 mocions que hem presentat, l’equip de govern ha votat en contra d’11, parcialment a favor de 3 i 1 a favor.

A l’inici de la legislatura ens van proposar realitzar reunions puntuals per explicar-nos alguns dels projectes de l’equip de govern, però a l’hora de la veritat, això s’ha limitat a un parell de reunions per exposar un projecte de jardineria.

Com us organitzeu?

La proposta municipalista de Decideix Llorenç defuig el sistema jerarquitzat dels partits tradicionals. Defensem un sistema basat en la democràcia directa i participativa, i entenem que l’organització del grup ha de ser el reflex d’aquesta imatge: no pot ser piramidal, sinó horitzontal. Per això ens organitzem de forma totalment assembleària.Organització de Decideix Llorenç Això vol dir que les decisions no les prenen els regidors en solitari, sinó que decidim entre tots. El grup de treball és l’assemblea permanent, i està formada per deu membres, tot i que oberta a qui vulgui entrar-hi. El grup de suport és l’assemblea local, format per una trentena de persones, que col·laboren en la definició de les línies de treball. Finalment, un cop l’any convoquem l’assemblea oberta, l’espai de debat on qualsevol ciutadà pot aportar la seva opinió i on el grup exposem la feina feta durant l’any.

Feu una valoració (breu) dels projectes i pressupostos d’aquesta legislatura.

Com hem dit abans, defensem la democràcia directa, i per això pensem que qualsevol gran projecte que afecti el municipi s’ha de decidir entre tota la ciutadania. Ens vam presentar a les eleccions amb dues grans propostes: un projecte educatiu de poble, per construir entre tots l’educació del futur que volem pel nostre municipi, i un pla de participació ciutadana que actualitzi el model democràtic a través de l’apoderament de la ciutadania. Ambdós projectes van ser denegats per l’equip de govern.

El projecte de construcció de l’Ajuntament nou ja estava decidit per l’anterior consistori. Com a grup, mai se’ns ha consultat l’opinió en cap moment. Entenem que s’havia de buscar una alternativa a l’edifici actual, ja que no té l’accessibilitat adaptada i disposa d’un espai molt reduït, però un edifici d’aquestes característiques pertany i representa els ciutadans i a les entitats, i aquests han de poder tenir veu des que es planteja la idea per primera vegada, fins que s’acaba construint.

Pel que fa al projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol, creiem que el CF Llorenç, com qualsevol de les altres entitats del poble, té tot el dret de presentar a l’ajuntament les seves necessitats i demanar una actuació concreta. És responsabilitat de l’equip de govern conèixer les necessitats del poble i establir prioritats. En aquest cas, entenem que s’hauria d’haver sotmès a consulta popular tenint en compte que estem parlant d’una inversió de quasi una quarta part del pressupost municipal anual. Aquesta despesa hipoteca el poble i limita la possibilitat de realitzar inversions que considerem absolutament prioritàries, com la creació d’habitatge social, actualment inexistent.

Els pressupostos municipals d’enguany els vam rebre dos dies abans de ser aprovats per ple i en cap moment van ser debatuts i molt menys consensuats. El nostre grup defensa la realització de pressupostos participatius.

En la presa de possessió de l’alcalde, les seves paraules van ser. “Escoltarem les propostes que ens facin arribar les altres forces polítiques que el conformen, a fi de treballar plegats en els punts en comú, i apropar distàncies en aquells que ens separen.” Quina relació es manté entre l’equip de govern i l’oposició?

Com ja hem explicat, la relació entre l’equip de govern i l’oposició no és la que esperàvem. Falta diàleg i voluntat d’avinentesa. Podrien sorgir molts projectes potents i interessants fruit del consens, però a dia d’avui no hi ha voluntat de fer partícip de les decisions a l’oposició.

Feu una valoració sobre la creació de la taula de cultura.

A priori ens va semblar una excel·lent idea. Nosaltres també dúiem una proposta semblant al programa, però oberta a totes les entitats, culturals o no. Creiem que cap entitat ha de quedar-ne exclosa, les decisions que s’hi prenguin han de ser vinculants (sempre dins de les possibilitats de l’Ajuntament), ha de tenir un reglament propi fruit del consens de les entitats i s’ha de garantir una presa de decisions democràtica.

Pel que hem anat sabent, i després de les demandes de les mateixes entitats membres, sembla que s’estan realitzant canvis en aquest sentit. Per aquest motiu no podem fer-ne una valoració final.

Feu una valoració del suport que es dóna a les entitats des de l’Ajuntament.

El tret distintiu més important que tenim al poble és el teixit associatiu. Sempre ha estat un motor d’activitats autogestionades, d’acollida i integració de nouvinguts i d’aprenentatges col·lectius i intergeneracionals.

El suport que ofereix l’Ajuntament és en forma de subvenció econòmica, de préstec de llorec-decideix-9144material municipal i de sessions d’espais per a realitzar activitats, a part de la ja mencionada taula cultural.

Des de DLL intentem mantenir contacte constant amb les entitats i apostem perquè s’ampliï la seva capacitat d’autogestió i es creï un model transversal en xarxa per tal de fomentar la participació de tota la ciutadania. Creiem que les associacions han de tenir un paper protagonista en la presa de decisions públiques, cal anar molt més enllà de l’organització de la Festa Major. Una proposta concreta en la que estem treballant és demanar la creació de places becades per l’Ajuntament, amb coordinació amb els serveis socials, en algunes de les activitats organitzades per les associacions culturals o esportives.

Els canals de comunicació de l’Ajuntament us semblen adequats?

L’evolució de la tecnologia permet la millora constant de la comunicació i de la transparència de la gestió municipal. Celebrem que actualment, per exigències legals, el web municipal s’estigui posant al dia en matèria de transparència. Creiem que cal una actualització de les gestions burocràtiques, com ara la possibilitat de realitzar instàncies en línia, concertar una cita amb l’alcalde o algun regidor o formular preguntes o peticions d’un material concret.

El que més trobem a faltar són canals bidireccionals pel què fa a la informació dels plens municipals. Després de realitzar diverses demandes al respecte, l’equip de govern ha promès estudiar la retransmissió en directe dels plens un cop ens trasllademlogo-el-ple-al-carrer a l’ajuntament nou. Ens agradaria que es fes arribar a la ciutadania un resum de les actes de les sessions plenàries on constessin els principals arguments i votacions de cada grup. Per suplir aquesta mancança des de DLL redactem i distribuïm el Ple al Carrer. També creiem que en els plens caldria facilitar i potenciar les intervencions de la ciutadania i les entitats en format de preguntes o de peticions.

Podríeu fer una radiografia dels temes següents: educació, cultura i esports, serveis i subministraments, medi ambient, polítiques socials i urbanisme?

L’ajuntament compleix amb les competències en matèria d’educació: manteniment de l’edifici de l’escola, gestió de la llar d’infants i realització de formacions a la Casa de Cultura. Com a grup pensem que quan parlem d’educació no ens podem limitar a les competències municipals i cal anar molt més enllà. Ni demanem cap invent, ni que l’escola es converteixi en un banc de proves, només volem que es prengui de referència i s’adapti el que fan als països punters en educació. Un pas endavant, que ja han donat molts municipis catalans, és treballar per teixir un Projecte Educatiu de Poble.

De cultura i esports creiem que ja ho hem explicat en anteriors preguntes.

En temes de jardineria municipal l’objectiu principal de l’equip de govern és mantenir 20130810_112507Llorenç net i endreçat. Van votar a favor de mantenir la utilització del producte fitosanitari glifosat, considerat com a probable cancerigen per l’OMS. Des de DLL apostem per alternatives ecològiques que no siguin agressives pel medi i la salut humana.

Actualment la gestió de l’aigua és municipal amb consum d’aigua provinent del transvasament de l’Ebre. Creiem que cal un estudi rigorós per concloure alternatives de consum i d’estalvi, com ara canvis en la tarificació de l’aigua o vetllar per mantenir l’aqüífer en condicions òptimes pel consum.

Com ha passat a tot el món, a Llorenç també ha augmentat substancialment el consum energètic, quasi sempre provinent de fonts d’origen fòssil com ara l’energia nuclear o el petroli. Considerem que cal aplicar mesures d’estalvi i fer un pas endavant per l’ús d’energies renovables.

Actualment el sistema de recollida selectiva de residus és a través de contenidors. Les dades i estadístiques han anat empitjorant aquests últims anys. Per l’estalvi econòmic i pel bé del medi cal apostar per un model alternatiu més eficient com per exemple el sistema de recollida porta a porta.

Les polítiques socials estan gestionades des del Consell Comarcal i també s’hi dedica alguna partida del pressupost municipal, la qual creiem que s’hauria d’augmentar. Ens agradaria que s’incidís més en el treball amb els joves a través de les entitats, tal i com hem mencionat anteriorment.

Des de l’inici de la legislatura s’han dut a terme desnonaments que han provocat que famílies hagin de buscar habitatge al Vendrell perquè a Llorenç no disposem d’ofertes de lloguer social o d’habitatges per a casos d’emergència. Una dada a tenir en compte és que la mitjana espanyola, de les pitjors de la UE, és de 3 habitatges socials per cada 1.000 habitants. Per tant, creiem que és prioritari dotar-nos d’un parc d’habitatges de lloguer social.

Agraïm a tots ells i elles la seva disponibilitat i la contribució a contrastar la informació per a poder formar-nos la nostra pròpia opinió.

Tertúlia amb Arnau Gómez a Ràdio El Vendrell

ArnauEl dilluns dia 15 vam estar a la tertúlia del programa Pas de vianants de RTV El Vendrell, amb el regidor llorencenc Arnau Gómez.

Va ser un debat polític comarcal amb Arnau Gómez de Decideix Llorenç, Agnès Ferré de CiU La Bisbal, Àngels Aunión de l’Agrupació d’Electors Bellvei, Montse López de CiU Calafell i Alfons Ribas del PSC L’Arboç.

Es va parlar dels resultats de les eleccions municipals, les previsions de futur dels grups de govern i oposició, les expectatives del Consell Comarcal, els pactes de govern inesperats, la mancomunació de serveis municipals sobredimensionats, l’atur a la comarca, l’educació, la crisi i les eleccions autonòmiques del 27S.

http://www.ivoox.com/pas-vianants-amb-arnau-gomez-decideix-audios-mp3_rf_4653225_1.html