No s’accepta la proposta de DL d’instar a la Generalitat a fer front a la situació d’emergència social

20. Moció Aprovar Lleis Suspeses TC

La moció presentada per DL en el passat ple ordinari del dia 25 de gener, proposava instar i recolzar la Generalitat per tornar a aprovar totes les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, fet que suposaria un gran pas republicà i a través de polítiques que començarien a afrontar la gran problemàtica de l’emergència social.

Per tercera vegada al ple, la proposta de DL va tornar a ser rebutjada amb els vots contraris dels 5 regidors del PDeCAT (per l’absència de la Maria Ferrer). La resta de regidors, 3 de DL, 1 d’ERC i 1 del PSC, hi van votar a favor, provocant un empat en el resultat. En aquests casos el vot de l’alcalde desequilibra la balança al seu favor.

Arguments que va donar cada grup municipal:

PDeCAT (alcalde) llegeix el títol de la moció i pregunta si algú vol fer algun comentari o observació.

ERC (Josep Figueras) evidencia que la moció s’ha avançat una mica, ja que no es disposa de govern (català) i potser no se’n tindrà.

DL (Irene Sardà) explica que la moció proposa instar la Generalitat a actuar, però el tema que tracta, el de l’emergència social, afecta directament a la ciutadania i l’administració més propera és l’Ajuntament. Es proposa recolzar la Generalitat des del municipalisme per tenir més força alhora de tornar a aprovar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, no reconeixent-ne la seva legitimitat.

PDeCAT (alcalde) diu que la CUP “va una mica com un pollastre sense cap”, perquè demanen coses quan no toca. Afegeix que per aquesta simple raó, que es pot entendre o no, hi votaran en contra.

ERC (Josep Figueras) menciona que a la moció hi falta la paraula desobediència’, perquè sense desobediència no s’anirà enlloc.

PDeCAT (alcalde) procedeix a que es pugui votar la moció.

DL presentem una moció per instar a la Generalitat a aprovar de nou les lleis suspeses o anul·lades pel TC

giphy

En el proper Ple Ordinari DL presentarem una moció que proposa instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar de nou les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, per fer front a la situació d’emergència social.

En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per tal d’intentar fer front a la situació d’emergència social, amb els instruments que permet el règim autonòmic vigent. La gran majoria d’aquestes lleis, 46 exactament, com el Decret-llei d’impostos als bancs, el Decret-llei contra la pobresa energètica o la Llei d’emergència habitacional (o contra els desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional.

Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l’augment de la desigualtat social; l’alt risc d’exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les majors dificultats d’accés a l’habitatge, així com de poder-lo mantenir; l’augment de les desigualtats en l’accés al sistema sanitari públic i al sistema educatiu

És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l’agulla per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi econòmica que patim des de 2008. Calen solucions d’emergència mentre no s’implementi un procés constituent que ens permeti avançar cap a una República que ens doti de majors recursos i sobirania per poder desenvolupar una arquitectura institucional, una legislació i unes polítiques públiques basades en una major redistribució de la riquesa.

Per això demanem:

 • Instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes aquelles lleis, suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l’anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d’emergència social.
 • Instar al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un cop hagin estat aprovades de nou al Parlament.
 • Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa autonòmica.

El Ple al Carrer núm. 12

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 27/06/17

Arxiu: 12 El Ple al carrer 27-06-17

► Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, del recurs ordinari núm. 120/2012 interposat per JVG.

► Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) (opinió DL). Es tracta d’un programa que, a través d’un inventari de referència d’emissions del municipi, estableix la política local a seguir fins el 2020 per tal de reduir un mínim d’un 20% les emissions de CO2 en els sectors serveis, transport i domèstic

► Aprovació de la modificació del Reglament Regulador de les Places del Centre de Dia. Es passaran a oferir 5 places.

► Aprovació de la modificació de crèdit 3/2017. Es proposen una sèrie de despeses com a destinatàries d’uns suplements de crèdit: un parell de subvencions de la Diputació per valor de 19.245€ i 30.000€ i el romanent de tresoreria de 292.055€.

► Aprovació de l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès.

► Aprovació de nomenar la biblioteca municipal com a “Maria Rafecas”.

► Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels usos inclosa a l’Annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès.

► S’aprova la moció del PDeCAT per declarar la capitalitat compartida a la Vegueria Penedès. DL ens abstenim a la votació ja que estem a favor d’una part important de la moció però ens hagués agradat que abans s’hagués obert un debat entre tots els municipis implicats per arribar a un consens.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un Pla d’Equipaments Local. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que no vol entrar amb els terminis fixats i que a estan treballant amb un Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals i que properament volen que a la Taula Cultural es debati un Pla d’Equipaments Local.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la festa major i als esdeveniments d’oci i festius. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que des de l’Ajuntament ja es respecte el tema de la paritat i que ja s’està fent prou i que en tot cas hauria de ser la Taula Cultural qui tragués el tema.

► S’anul·la la moció presentada per DL per a l’activació dels directoris de comerços i empreses locals al web municipal. PDeCAT argumenta el seu vot negatiu dient que es tracta d’una proposta del seu programa electoral i que ja s’hi està treballant.

Recordem que el conjunt de l’oposició hem escrit i signat una carta oberta destinada a l’Alcalde reclamant més debat i major accés a la informació (enllaç).

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

DL presentem una moció per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la Festa Major i altres esdeveniments d’oci i festius

Imatge Moció Protocol Sexisme

En el Ple Ordinari d’avui dimarts 27 de juny a ¼ de 9 del vespre DL presentem una moció per a la creació d’un protocol contra el sexisme a la Festa Major i altres esdeveniments d’oci i festius de forma participativa.

Les violències fruit del sistema patriarcal es manifesten en l’entramat de relacions socials i personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo passen massa sovint, amb el vistiplau o la ignorància de part de la població, ja que sovint estan normalitzades i legitimades pel context.

Les agressions en espais de festa són múltiples i diverses: comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques… un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional.

Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que s’encarnen en tots els espais de socialització, també en els espais de la festa major del poble o d’altres esdeveniments d’oci. És tasca de l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers siguin espais de seguretat per a totes les que hi habitem.

Per això demanem l’elaboració d’un protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major, de forma participativa, implicant els joves que participen de la programació de la Nit Jove, i a totes les entitats, col·lectius i professionals de l’àmbit de la prevenció i lluita contra les violències masclistes. I que el protocol s’executi durant la Festa Major i altres festes i esdeveniments d’oci nocturn (tals com Bastoner Rock, Nit de Foc i Rock, etc.).

Acompanyar-ho amb una campanya comunicativa i de sensibilització perquè els actes festius de Llorenç estiguin lliures d’actituds sexistes i discriminatòries.

Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures (Rosa Luksemburg).

Moció Protocol Sexisme

El Ple al Carrer núm. 11

logo-el-ple-al-carrer

Ple Ordinari 04/04/17

Arxiu: 11 El Ple al carrer 04-04-17

► La incorporació de romanent de la liquidació del pressupost del 2016 serà de 450.000€ per a la zona esportiva i de 278.000€ per a l’Ajuntament nou.

► Segona modificació de crèdit del pressupost 2017 per una despesa fruit de rebre un a subvenció de la Diputació i un pla d’ocupació per a un treballador més a la brigada municipal.

► L’equip de govern preveu destinar els 420.000€ de la subvenció de la Diputació de Tarragona pel Pla d’Acció Municipal (PAM) a les obres al carrer d’accés a l’actual Ajuntament. Des de DL defensem que després de dues grans obres (Ajuntament nou i gespa artificial camp de futbol) cal un estudi dels equipaments actuals. Disposar d’edificis rehabilitats ajudaria a satisfer les necessitats d’algunes de les entitats del poble.

► S’aprova per unanimitat la moció presentada pel PDeCAT per l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a “La Cumprativa”.

► S’aprova les mocions del PDeCAT d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum i en contra de la judicialització de la política de l’Estat espanyol amb tots els vots a favor menys les abstencions del PSC. Des DL destaquem que mocions similars presentades pel nostre grup van ser rebutjades per l’equip de govern.

► S’aproven les mocions presentades pel PSC sobre les clàusules sòl, sobre la pobresa energètica i pel dia internacional de la dona amb l’abstenció d’un regidor del PDeCAT.

► S’anul·la la moció presentada per DL pel seguiment i control del compliment de les mocions aprovades. El PDeCAT al·lega diposar de poc temps i que suposa massa feina.

► S’aprova la moció presentada per DL per la retirada dels símbols franquistes a Llorenç, concretament la placa de “La Calle Capitán Cortés”, amb l’abstenció de dos regidors del PDeCAT.

► S’anul·la la moció presentada per DL pel projecte sanitari. PDeCAT al·lega que no és la seva competència i que tenen altra feina que aconsellar els professionals de la salut pública.

► DL retirem la moció per l’accés universal a la cultura, a l’esport i a l’educació perquè l’equip de govern explica que s’està treballant amb una proposta similar. Com a grup, ens comprometem a fer-ne un seguiment.

► DL proposa que enguany les barres de la Festa Major retornin a les entitats. L’equip de govern respon que no pot ser i que es farà un concurs entre empreses.

► L’equip de govern explica que s’intentarà obrir l’Ajuntament nou abans de la Festa Major.

Informació detallada dels arguments i de les votacions de les forces polítiques del consistori llorencenc.

Trobaràs el Ple al Carrer al bloc de Decideix Llorenç i a les bústies de totes les cases de Llorenç.

Apropem els plens a la ciutadania,

obrim portes i finestres de l’Ajuntament de Llorenç,

avancem cap a la sobirania popular!

Decideix Llorenç presentem una moció per la igualtat d’accés a la cultura, l’educació i l’esport

cultura, educació, esport

Decideix Llorenç presentem una moció per la igualtat d’accés a la cultura, l’educació i l’esport. Proposem crear unes bases d’ajudes municipals que permetin bonificar la participació en entitats esportives, culturals i d’educació no formal, dels infants i joves de famílies socialment vulnerables.

Aquesta proposta no tan sols va lligada al projecte educatiu de poble que havíem dissenyat, sinó també a la idea que qualsevol fenomen social que impliqui violència juvenil, s’ha de combatre amb mesures educatives i preventives que ataquin l’arrel del problema.

Des de la institució es pot aportar un gra de sorra i facilitar l’accés de tots els infants i joves a les activitats culturals, educatives i esportives que hi ha al municipi, i així fomentar la participació, l’intercanvi cultural i l’aprenentatge de valors. En definitiva, fomentar la convivència, i a llarg termini, la plena igualtat.

#educació #cultura #esport

Educació, participació ciutadana i resolució mediada dels conflictes davant la nova Ordenança de civisme i convivència

foto-ordenanca-civisme

A la passada Festa Major del nostre poble, van succeir un sèrie de menyspreables actes de violència, i totes les forces polítiques vam fer un comunicat conjunt condemnant-ne els fets. Posteriorment es va arribar a l’acord que l’equip de govern convocaria tots els grups per debatre mesures perquè aquests actes no es tornin a repetir a Llorenç. En paral·lel, DL vam publicar un text amb la nostra visió dels fets i començant a perfilar possibles actuacions. A dia d’avui seguim esperant que es convoqui aquesta reunió.

Fa un parell de mesos, l’equip de govern ens va informar que estava treballant en l’esborrany d’una ordenança de civisme i convivència. Després de fer-nos-la arribar per correu electrònic, ens va donar sis dies per fer-hi al·legacions. En va fixar l’aprovació al ple ordinari del dimarts 24 de gener. Una ordenança de civisme és un conjunt de normes que pretenen ordenar i perseguir determinats usos de l’espai públic del poble. Al tractar-se d’un esborrany esperarem a disposar del document definitiu per compartir-lo amb tota la ciutadania, ja que aquest encara pot ser modificat.

Des de DL vam fer una assemblea extraordinària per debatre aquesta proposta. La conclusió va ser que no disposàvem de prou temps per fer-ne un estudi exhaustiu i que per aprovar una ordenança d’aquest tipus s’hauria d’haver convocat, com a mínim, la reunió que teníem acordada. Creiem que l’esborrany presentat no s’adapta a les necessitats de Llorenç i que pateix d’un excés de regulació: conté 103 articles i 247 sancions tipificades (multes). Entenem que criminalitza la pobresa i l’ús de l’espai públic en molts dels seus articles. Se sanciona la mendicitat, dormir al carrer o l’ús de pilota de joc al carrer. Com a grup vam arribar a l’acord de demanar a l’equip de govern que expliqués el perquè d’aquesta ordenança tan extensa, i vam sol·licitar reunir-nos per parlar-ne amb tots els grups (veure correu electrònic sencer).

L’ordenança de civisme proposada criminalitza la pobresa i l’ús de l’espai públic: se sanciona la mendicitat, dormir al carrer, l’ús de pilota de joc al carrer, etc.

Uns dies més tard vam rebre la resposta dient que ens emplaçaven a reunir-nos a l’Ajuntament el dissabte 21 de gener per parlar de les mocions presentades pel proper ple i que s’ampliava el període d’al·legacions a l’ordenança fins el 16 de gener. Des de DL vam decidir que a la reunió traslladaríem la proposta d’actuació amb la qual havíem treballat.

A la reunió hi va assistir l’alcalde (CDC), el regidor del PSC i els tres regidors de DL. El regidor d’ERC no hi va poder assistir i va excusar la seva presència.

CDC va definir la seva intenció de vot davant de les mocions, sense entrar en cap debat profund en cap d’elles. També traslladà una proposta de l’equip de govern per no allargar innecessàriament els plens: proposaven no fer cap explicació de les mocions en els plens i limitar-se a explicar el sentit del vot de cada grup. DL vam mostrar la nostra sorpresa i disconformitat, ja que aquesta mesura no s’aplica enlloc. Alguns pobles regulen les durades de les intervencions dels grups perquè els plens s’allarguen més de 3 hores, però no és el cas de l’Ajuntament de Llorenç. Limitar el temps d’argumentació és fomentar l’absència de debat i de transparència de cara a la ciutadania. Finalment es va decidir que el model del ple es mantindria com fins ara, possibilitant que cada grup pugui fer una breu explicació de les mocions presentades i de la seva intenció de vot.

Quan va arribar el torn de parlar de l’ordenança de civisme, l’alcalde va explicar que havien recollit les al·legacions del PSC, relacionades amb la recollida d’excrements de mascotes al carrer i amb l’ús del burka i del niqab, i que havien fet una rellegida i actualització del document. Es proposarà la seva aprovació en el següent ple. Responent les preguntes de DL, CDC va explicar que l’ordenança l’havia redactat l’arquitecte municipal i està basada en la dels pobles de Maçanet de la Selva, Garcia i Calafell. S’ha establert contacte amb els Mossos d’Esquadra per decidir el sistema sancionador a utilitzar, ja que a Llorenç no disposem de policia local i no tenim competència per multar. La motivació de l’ordenança ve arrel dels actes incívics de la Festa Major i de les ocupacions il·legals d’habitatges, i aquesta servirà per cobrir les espatlles de l’Ajuntament.

Dit això, DL vam mostrar l’opinió del grup respecte l’ordenança:

 • Es tracta d’una ordenança copiada, i no adaptada, d’una localitat més gran. Recull molts casos que a Llorenç o no existeixen o dubtem que siguin un problema, fins arribar al punt de multar espolsar catifes al carrer. S’hauria d’analitzar problemàtiques concretes i anar a l’arrel del problema.
 • L’expansió de les ordenances de civisme tenen l’epicentre en època d’ajuntament socialista a Barcelona, coincidint amb una sèrie de problemàtiques amb la prostitució exercida al carrer. Després, les ordenances s’han anat copiant, i en algunes ocasions adaptant, fins arribar al nostre poble de la mà de l’equip de govern.
 • No entenem perquè es presenta ara si encara no està estudiat qui serà l’encarregat de sancionar. No té sentit fer un llistat de coses de sentit comú i un llistat de multes que no es podran posar, s’acabaria desmereixent l’ordenança.
 • Moltes de les sancions que recull ja estan penades per la legislació civil, penal o administrativa.
 • Ens preocupa que l’ordenança s’hagi fet a porta tancada sense tenir en compte ni l’opinió de la ciutadania ni pràcticament la dels grups de l’oposició. Consensuar un document d’aquestes característiques en facilitaria la seva aplicació.
 • A altres ciutats, amb anys d’experiència en aquest tipus d’ordenances, sovint han tingut problemes per implementar-la, amb resultats més que discutibles. Ciutats com Cerdanyola del Vallès i Valls van retirar-la perquè els hi generava més conflictes que no pas aportava solucions. Altres ciutats com ara Manresa i Berga s’hi discuteix la seva eficiència i s’ha obert la porta a la seva retirada.
 • No estem en contra d’una ordenança que permeti multar accions irresponsables com ara abocar il·legalment runa d’obra i contaminar les aigües del municipi però tot allò que té a veure amb l´ús de l’espai púbic o amb la relació entre veïns creiem que requereix un estudi molt més profund.

Seguidament, vam repartir una còpia a cada grup polític, amb la nostra proposta sobre convivència i solidaritat veïnal. El text està basat en una proposta d’una plataforma ciutadana que va sortir a Cerdanyola del Vallès com a alternativa a l’ordenança de civisme presentada, molt similar a la de Llorenç. Consta de 4 eixos principals:

 • Definició progressiva de convivència i de l’ús social de l’espai públic: Cada poble té la seva idiosincràsia, la seva manera d’entendre la vida quotidiana i la relació veïnal. Creiem que cal fer un anàlisi i definició de com els llorencencs i llorencenques entenem la convivència i l’ús social de l’espai públic. Cal fer un estudi exhaustiu de com hem arribat fins aquí i quines són les polítiques que ens ajudaran a millorar les relacions humanes en el nostre municipi. Incorporar aquest tema de debat a la Taula Cultural, podria ser enriquidor del qual se’n podrien extreure moltes conclusions aplicables.
 • Potenciar els mecanismes de mediació com a instrument per a la resolució ciutadana de conflictes: Ja està funcionant, amb molt d’èxit, en alguns municipis amb moltes més problemàtiques que Llorenç, com és el cas de l’Hospitalet del Llobregat i Salt. El mediador hauria de ser una persona totalment neutral i el fet de residir al municipi segurament dificultaria la tasca. Prèviament s’hauria de fer una campanya molt potent de difusió on s’expliqués el nou servei. Un cop implementat, qualsevol conflicte entre veïns o entre veïns i Ajuntament es podria mediar per intentar arribar a un acord pactat.
 • Participació de la ciutadania en el disseny d’un poble al servei de tots i totes: Una ordenança creada des de dalt, sense tenir en compte l’opinió de les entitats i dels ciutadans a través d’algun procés de participació, sense estar consensuada amb ningú, no pot pretendre representar a la totalitat de la ciutadania. La participació contribueix a l’educació social i democràtica, fomentant compromís, coresponsabilitat, implicació, transversalitat, inclusió, etc. En definitiva, un poble pensat i dissenyat pels seus propis habitants és un poble sa.
 • Justícia social com a eina de convivència, cohesió i construcció de valors comunitaris i solidaritat: Està demostrat que la majoria de casos incívics són conseqüència de les desigualtats socials que patim, accentuades a partir de la crisi. La falta de recursos econòmics degenera en les dificultats per poder participar d’activitats culturals, en els problemes per poder realitzar una pràctica esportiva federada i en equip, en la impossibilitat de que els infants puguin assistir a sortides o colònies, en la segregació en alguns centres educatius, en no tenir garantit l’accés a l’habitatge, en una alimentació de molt poca qualitat i quantitat, etc. Proposem apostar per un projecte de millora del poble on els veïns, i de forma participativa, siguin protagonistes i responsables de decidir com preparar millor la comunitat per resoldre problemes i com prevenir-los. Creiem que l’Ajuntament hauria d’impulsar que qualsevol ciutadà pugui organitzar o participar de projectes socials, culturals, esportius, educatius i de formes de vida comunitària amb col·laboració de les entitats del poble.

Cal apostar per la participació ciutadana, la justícia social i la resolució mediada de conflices.

Després d’intercanviar alguna opinió, l’alcalde va informar que l’ordenança s’aprovarà el proper ple de març, i que es convocarà una reunió per parlar-ne al mes de febrer.

Tot i que la reunió serà a porta tancada i d’esquenes al poble, hi seguirem defensant l’educació, la participació ciutadana i la resolució mediada dels conflictes. Un cop realitzada, informarem de les decisions prèvies a través dels nostres canals d’informació habituals.