Desmentim rumors

Desmentim rumors

Decideix Llorenç no som els responsables que les barres de la festa major no estiguin gestionades per les entitats del poble.

Aquest any per la Festa Major ens hem endut una nova sorpresa: les barres dels concerts i de la diada castellera ja no estan gestionades per cap entitat del poble, sinó per una empresa privada.

Des de Decideix Llorenç volem aclarir que no tenim res a veure amb aquesta decisió, que considerem errònia, i que en desconeixem el motiu exacte. Des de l’equip de govern no se’ns ha informat del perquè d’aquest canvi. De fet, ni tan sols se’ns ha informat del canvi, ja que l’últim que se’ns va comunicar era que es reestabliria el sistema rotatori entre les entitats. El poc que n’hem sabut al respecte ha estat per comentaris que ens han fet arribar gent del poble o que hem anat sentint.

Pel que sembla, ha estat per un motiu legal. Demanarem les explicacions i la informació necessàries, però sempre hem defensat i seguirem defensant que les barres les gestionin les entitats del poble. Les festes populars han de servir per afavorir el poble i les seves entitats.

Quan tinguem més informació al respecte, donarem més detalls.

Desmentim rumors

Decideix Llorenç no hem assumit els resultats de les eleccions municipals.

Decideix Llorenç som un grup polític municipal que aposta per una política d’esquerres al servei del poble on l’educació i la participació ciutadana siguin els eixos vertebradors. Actualment l’Ajuntament està format per l’equip de govern amb 6 regidors de CDC i per l’oposició amb 3 regidors de Decideix Llorenç, 1 del PSC i 1 d’ERC. L’equip de govern de CDC va obtenir 540 vots que suposen el 48,91% del total i la suma dels partits de l’oposició vam obtenir 510 vots que suposen el 46,20% del total. Aquest resultat, tot i que ajustat, dóna majoria absoluta a Convergència, que ha escollit governar en solitari. Som conscients d’aquesta situació, però no renunciem al treball actiu i respectuós dins de l’ajuntament.

Decideix Llorenç posem pals a les rodes als plens municipals.

El Ple municipal és l’òrgan que exerceix la sobirania del municipi, és on s’aproven les propostes d’acord i les mocions i es realitzen precs i preguntes. Tots els partits amb representació hi tenen veu i vot. És l’espai on tots els grups municipals s’asseuen per debatre i decidir les polítiques generals d’actuació municipal.

Decideix Llorenç, tot i no formar part de l’equip de govern, ni de disposar d’una majoria de regidors per intentar tirar endavant les nostres propostes, no renunciem a proposar-los a la resta de partits. Considerem que es pot tirar endavant qualsevol projecte que sigui beneficiós pel poble, vingui del partit que vingui.

Decideix Llorenç saturem l’ajuntament presentant massa mocions.

Una moció és l’eina que tenen els partits per traslladar una proposta al Ple municipal. Aquesta proposta s’incorpora al ple, es debat, i se sotmet a votació. Presentar una moció no suposa posar en dubte la tasca de l’equip de govern ni, en cap cas, pretendre una saturació de feina innecessària.

Les mocions que hem presentat fins ara han estat de tres tipus: algunes són posicionaments, com les de suport als encausats; d’altres són accions concretes, com la prohibició de l’ús del glifosat; i d’altres són projectes a llarg termini, com el projecte de participació ciutadana. Evidentment, som conscients dels recursos de l’ajuntament i del municipi, i si s’aprova algun d’aquests projectes, no en presentarem un altre el mes següent, sinó que ens oferirem a l’equip de govern per treballar conjuntament per tirar-lo endavant.

Som plenament conscients que les tasques habituals de l’ajuntament suposen un gran volum de feina, i mai hem recriminat a l’equip de govern que no l’estigui duent a terme.

Decideix Llorenç votem en contra de totes les propostes de l’equip de govern.

Decideix Llorenç votem en contra de tot allò que contradiu els nostres principis. Ara bé, votem a favor de tot allò que considerem un benefici del poble, sense manies ni prejudicis, independentment del partit que ho proposi.

En algunes de les votacions dels plens no votem en contra, sinó que ens abstenim. Els motius són dos: hi ha temes en els que no estem plenament d’acord, però tampoc volem mostrar-hi un rebuig total o contundent; o bé no se’ns ha facilitat la informació necessària amb suficientment temps per estudiar-la i generar una opinió pròpia amb cara i ulls.

Fins ara, pràcticament totes les nostres propostes han estat rebutjades per l’equip de govern.

La següent gràfica mostra totes les mocions presentades pels diferents grups i els resultats de les votacions. En total s’han presentat 19 mocions, 3 de CDC, 5 dels PSC i 11 de DL. D’aquestes, CDC ha votat en contra d’11, i a favor de la totalitat de 4, i amb disparitat de vot en 4 més. DL hem votat a favor de totes, excepte una de les presentades pel PSC.

VOTACIONS MOCIONS color

Decideix Llorenç hem presentat mocions de censura.

Cap de les mocions presentades per Decideix Llorenç és una moció de censura. Una moció de censura és un mecanisme que té el ple municipal per destituir l’alcalde o alcaldessa, sempre amb la majoria dels vots a favor. Repetim que les mocions presentades per DL són sempre propostes constructives, en cap cas s’ha pretès la destitució de ningú.

Desmentim rumors: Decideix Llorenç no hem votat en contra de les ajudes escolars a les famílies amb menys recursos.

Desmentim rumors

En l’últim ple celebrat a l’Ajuntament de Llorenç es van aprovar les bases per a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar bàsic a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides.

Decideix Llorenç ens vam abstenir en aquesta votació perquè la documentació relativa a les  ajudes se’ns va entregar amb només dos dies laborables d’antelació.

Si bé és cert que és el termini mínim que estableix la llei, entenem que dos dies són absolutament insuficients per poder estudiar la documentació com es mereix, i poder consultar l’opinió dels tècnics i professionals que formen part del sistema educatiu (opinió que hem traslladat reiteradament a l’Equip de Govern).

Aquesta informació, juntament amb l’anàlisi que fem de les bases per les ajudes, es publicarà al proper El Ple al Carrer. Hem cregut oportú avançar aquestes línies perquè desconeixem d’on ha sortit el rumor de que el nostre vot va ser contrari a atorgar les ajudes. Evidentment, és una informació errònia i sense sentit.