Precs i Preguntes

Què són?

Un prec és la formulació d’una proposta d’actuació adreçada oralment o per escrit a algun dels òrgans de govern municipal.

Una pregunta és qualsevol intervenció plantejada als òrgans de govern en un ple, per escrit o oralment.

Com i quan es presenten?

Es poden presentar al registre de l’Ajuntament i posteriorment hauran de ser inclosos obligatòriament a l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. A les sessions extraordinàries no serà obligatòria la seva inclusió (decisió de l’Equip de Govern).

A la propera sessió del Ple seran contestats per la persona a la que va dirigida, per escrit o oralment.

També podran ser formulats a la mateixa sessió del Ple dirigint-se a la persona de manera oral perquè pugui contestar.

Precs i Preguntes pendents de resposta:

 

Precs i Preguntes presentats:

Prec accés registre entrades i sortides

Prec compliment normativa productes fitosanitaris

Prec conèixer mesures habitatge

Prec estat moció refugiats

Prec finançament crèdits camp futbol gespa

Prec informació gestió aigua

Prec criteris assignació subvencions entitats

Prec accedir informació despesa energètica i sostenibilitat

Prec per conèixer estat mocions aprovades

Prec accedir informació patrimoni immoble i planejament urbanístic

Prec accedir informació inversions i ajudes econòmiques associacions