CONCURS DE PROJECTES “DINERS AL CARRER”

Presentació

Decideix Llorenç vol cedir una part de les retribucions que rep per la seva participació a l’Ajuntament a les entitats del poble, per facilitar que puguin desenvolupar projectes concrets que tinguin un impacte positiu en la millora de Llorenç i fomentin la cohesió social. La tasca dels nostres regidors no ha estat mai remunerada a títol personal, de manera que volem continuar amb el nostre principi d’activisme retornant els diners de l’assemblea a les lluites actives.

Bases

OBJECTE

 1. Els projectes han de tenir caràcter transformador i capacitat d’impacte social, amb una perspectiva innovadora, crítica i anticapitalista, des de diferents eixos possibles: poden vetllar per la cohesió social, pel medi ambient, pel feminisme i els drets LGTBI, per la construcció dels PPCC i la llengua catalana. S’entén per caràcter transformador la voluntat de canvi social dels projectes candidats, la seva capacitat per atacar l’arrel del problema a abordar, les seves perspectives inclusiva i de gènere, així com el caràcter innovador respecte del que ja se sol fer en el municipi. Els projectes han de tenir incidència a Llorenç, i també es tindran en compte els que incideixin a Llorenç i alhora a altres municipis.

DESTINATARIS

 1. Entitats, associacions, cooperatives sense ànim de lucre, organitzacions, col·lectius o grups de persones (d’ara endavant SOL·LICITANTS) sense ànim de lucre i amb un caràcter íntegrament laic.
 2. Es podran presentar projectes comuns entre diversos SOL·LICITANTS, un dels quals actuarà com a representant i coordinador del projecte.
 3. Es prioritzaran els SOL·LICITANTS de Llorenç que presentin propostes per a Llorenç, i es tindran en compte SOL·LICITANTS del Baix Penedès amb propostes que tinguin un impacte a diferents municipis, entre els quals hi ha d’haver Llorenç.
 4. Es prioritzaran els SOL·LICITANTS petits i amb menys finançament.
 5. Es valorarà que els SOL·LICITANTS treballin per combatre les possibles actituds masclistes, homòfobes, racistes i classistes dels seus membres.

QUANTIA DELS PREMIS

 1. Es premiaran un màxim de 3 projectes amb un màxim de 1.750 euros cadascun. Aquests diners provenen dels ingressos del grup municipal de Decideix Llorenç – CUP per la seva participació en els òrgans de l’Ajuntament.
 2. La subvenció es liquidarà a mesura que es vagin presentant les factures.

TERMINIS

 1. Els SOL·LICITANTS han de presentar els projectes abans del dia 3 d’octubre de 2022 a l’adreça decideixllorenc@gmail.com.
 2. El resultat del concurs es donarà a conèixer el 23 d’octubre de 2022.
 3. El projecte ha de ser concret, es podrà iniciar a partir de l’adjudicació de la beca i s’haurà de desenvolupar abans de finalitzar l’any 2023.

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

 1. Els projectes poden tenir una forma lliure i un nombre de pàgines il·limitat, sempre i quan permetin apreciar les característiques incloses a la base número 1 i algun dels eixos descrits en la mateixa.
 2. Els projectes han d’incloure els objectius plantejats (relacionats amb les característiques incloses a la base número 1), les accions previstes i un pressupost aproximat.
 3. Els projectes s’han de presentar en català.

JURAT

 1. El jurat estarà compost per diferents membres de l’assemblea permanent de Decideix Llorenç.
 2. El jurat podrà demanar als SOL·LICITANTS una ampliació d’aquells punts que no hagin quedat clars o generin dubte, per una correcta avaluació de la proposta.
 3. El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte imprevist no recollit en aquestes bases.
 4. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en cas que els projectes presentats no reuneixin els requisits de la convocatòria.

JUSTIFICACIÓ

 1. Un cop finalitzat el projecte, i abans del 31 de desembre del 2023, els receptors de la subvenció hauran d’entregar una memòria del projecte a l’adreça electrònica esmentada. La memòria ha d’incloure unes conclusions sobre el compliment dels objectius del projecte, una descripció de les activitats realitzades i el pressupost executat.

Dia de la dona, o dia de la dona treballadora?

Si el feminisme reivindica la igualtat entre sexes, ja fa temps que s’ha hagut de reinventar. La desigualtat és la divisió de rols que manté l’home en el centre d’una activitat productiva emmarcada en l’explotació de la classe treballadora. Per tant, el feminisme revolucionari no ha pogut sostenir més la idea d’igualtat per si sola, perquè no vol dones fortes que explotin altres dones, sinó persones lliures que facin qualsevol tasca amb dignitat. El feminisme ha caminat de manera transversal per totes les lluites i ha creat un ideal basat en les cures i la vida com a valors centrals de la societat. Per això ha hagut d’assenyalar la precarietat de les treballadores de la llar i netejadores en el si d’un món que menysté el més bàsic. Retornar al més bàsic i revaluar l’educació, la salut i les cures, professions feminitzades, és una de les reivindicacions. Per què parlem, doncs, el 8M, del dia de la dona i no del dia de la dona treballadora? El capitalisme i els mitjans hegemònics s’ocupen de silenciar qualsevol connotació anticapitalista que pugui amenaçar privilegis. Com l’Ajuntament de Llorenç, que parla del dia de la dona sense repensar el municipi en clau feminista. Ho fa mantenint les voreres desarreglades, perjudicant així les cures de nadons, gent gran i persones malaltes o amb discapacitat. Ho fa mantenint l’escola bressol sense capacitat per a totes les franges d’edat, perjudicant així la conciliació familiar necessària per combatre la divisió de rols. Ho fa rebutjant nous arbres al pati de l’escola i tancant l’espai jove. Ho fa colant la commemoració del 8-M en un acte sobre l’aigua i les flors. Diran que tenen un distintiu per la igualtat de gènere, com si aquí s’acabés tot, mentre treballar per la igualtat seria afavorir les cures com a treball reproductiu, cosa bàsica i elemental, i crear una comissió de dones que repensés el municipi en clau de gènere.

Assemblea Permanent de Decideix Llorenç