Atenció! Es vol construir una planta de transferència de residus comarcal a Llorenç del Penedès

Aquesta planta aniria situada al polígon de l’Empalme, molt a prop de zones habitades, i suposaria un augment de trànsit de camions per la Carretera del Vendrell

Fa uns dies l’assemblea de Decideix Llorenç va conèixer, mitjançant regidors i treballadors municipals d’altres pobles baixpenedesencs, l’existència d’un projecte de construcció d’una planta de transferència de residus al nostre municipi. Posteriorment, sol·licitant accés a la informació i documentació de l’ajuntament, vam tenir constància de que el passat mes d’abril ja s’havia demanat la llicència d’obres i d’activitat, i presentat el projecte bàsic a l’ajuntament. També se’ns va comunicar que a dia d’avui no s’havien pres mesures en ferm per intentar aturar el projecte.

Com ja és habitual, els regidors de l’oposició no poden executar correctament la seva feina perquè l’equip de govern no transfereix amb suficient temps d’antelació la informació de l’existència dels nous projectes que afecten al municipi (a excepció del regidor Xavier Pova, com a responsable de les regidories de Joventut i Igualtat). Opacitat que l’alcalde ja es va encarregar de fer pública quan a l’últim ple, i després de que una regidora de DL formulés la següent pregunta: “ens podríeu dir quina és la nova proposta per la Pineda de l’Estrella”, aquest va respondre de forma contundent i breu que “ho sabreu quan estigui fet”. Des de DL ho considerem un comportament inadmissible i vexatori, i exigim una rectificació per part de l’equip de govern.

La gran afectada d’aquesta poca transparència sempre acaba sent la ciutadania de Llorenç, que pràcticament mai rep resposta a les instàncies presentades demanant informació o formulant una demanda i que també desconeixia l’existència d’aquest projecte. Política de portes endins que descarta sistemàticament qualsevol oportunitat de participació ciutadana. Reclamem, doncs, que l’equip de govern faci pública l’existència d’aquest projecte i permeti al poble expressar la seva opinió més enllà d’un període d’al·legacions que es dona quan pràcticament tot ja està tancat.

La planta de transferència de residus que es vol construir a Llorenç es tracta d’un espai on es recepcionarien les fraccions de residusd’orgànica i resta, procedents dels serveis de recollida d’aquells municipis del Baix Penedès que ho demandin. A dia d’avui encara es desconeix quins ho faran i quins optaran per altres alternatives. Després es faria una transferència dels residus mitjançant camions d’alta capacitat de transport a les instal·lacions de tractamentde Botarell.

Calafell disposa d’una planta de transferència que fins ara estava gestionada per EcoBP. Recordem que aquesta empresa comarcal és de titularitat mixta (66,60% de Fomento de Construcciones y Contratas i un  33,40% del Consell Comarcal) i que pretén donar respostes a les necessitats de la comarca pel que fa a la gestió de residus. L’alcalde de Llorenç, com a conseller comarcal, forma part del seu consell d’administració, amb les competències de representació, direcció, gestió i administració de la societat. Actualment ja ha finalitzat el contracte pel qual està constituïda, però recentment s’ha prorrogat fins a finals del 2022. D’altra banda, a principis d’any l’Ajuntament de Calafell va municipalitzar el servei de recollida de residus municipal i de retruc es va desvincular d’EcoBP assumint de forma directa la gestió de la planta. Entenem que aquest fet va desencadenar que EcoBP es plantegés la construcció d’una nova planta. Desconeixem per quins motius la seva ubicació és la del poble de Llorenç i per què no s’ha fet una licitació per la construcció de la planta tirant pel dret presentant el projecte directament al nostre ajuntament.

El Consell Comarcalens ha comunicat que no disposa d’informació de la nova planta a Llorenç i que estan pendents de rebre un informe tècnic al respecte. La resposta ens sorprèn, ja que és un punt que es va tractar al consell d’alcaldes del consell del mes de juny i que es contradiu amb el fet que a Llorenç ja s’hagi demanat llicència d’obres per a la seva construcció. Tot plegat posa en dubte qui està encapçalant realment aquest projecte, fet que esperem poder resoldre en els propers dies.

Pel que fa a la vessant tècnica, la construcció d’una planta d’aquesta índole a Llorenç contradiu qualsevol lògica d’eficiència econòmica i mediambiental, aportant escassos beneficis a les arques públiques. La seva ubicació al polígon de l’Empalme, en una parcel·la fronterera amb el terme municipal de Sant Jaume, i excessivament propera a zones habitades de la urbanització dels Arquets (a 375m) i la urbanització El Camp (a 170m), pot provocar problemes de males olors als veïns afectats. També se’n pot veure perjudicat algun comerç i alguna empresa situats al mateix polígon. L’altre factor a tenir en compte seria la gran quantitat de desplaçaments que se’n derivaria. La immensa majoria de residus que es recullen a la comarca són de les poblacions costaneres, amb un 66,09% de l’orgànica generada i un 81,75% de la fracció resta (rebuig), sense tenir en compte Calafell. Mobilitzar els vehicles de recollida cap a Llorenç no tindria cap sentit, suposant un clar augment del trànsit de camions pel mig del poble a través de la Carretera del Vendrell: passarien els camions del servei de recollida de residus d’anada i tornada als respectius municipis, i els camions de gran capacitat d’anada i tornada cap a la planta de tractament de Botarell.

Des de DL creiem que la solució passa per una ubicació de la planta el més propera possible a la font majoritària de generació de residusi en un espai on es minimitzi l’afectació a zones residencials. Segons fonts de l’Ajuntament de Calafell, la seva planta de transferència de residus té capacitat per poder gestionar els residus generats al Baix Penedès. Creiem, doncs, que hi hauria d’haver un acord de col·laboració dels municipis de la comarca que permetés arribar a solucions més idònies pel territori com seria l’utilització de la planta de Calafell. Alhora, i atorgant-li la importància que es mereix, s’hauria d’avançar cap a un model de disminució dràstica de generació de residus, sobretot en els d’un sol ús. El procés accelerat de canvi climàtic que estem vivint requereix de passos ferms alhora que inevitables.

Finalment, recalcar la preocupació que ens genera la poca informació que hem trobat, o que se’ns ha facilitat, al respecte. La fiscalització d’una empresa de titularitat parcialment pública, com és EcoBP, hauria de ser d’obligat compliment i comptar del màxim d’informació de fàcil accés públic.