Convocatòria de Ple ordinari el proper dimarts 28 de gener de 2020

L’Ajuntament de Llorenç celebrarà Ple ordinari el proper dimarts 28 de gener a les 20 h amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si s’escau, actes sessions 15/10/2019 i 21/11/2019.
 2. Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia de la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el CCBP i diversos ajuntaments en matèria de serveis socials i addenda econòmica 2020.
 3. Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia de la pròrroga del conveni de cooperació administrativa entre el CCBP i l’Ajuntament de Llorenç en matèria de joventut.
 4. Aprovació, si s’escau, proposta d’Alcaldia de la modificació noms de carrers.
 5. Donar compte interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu per recurs interposat per un veí.
 6. Mocions:
  – PDeCAT: rebuig resolució Junta electoral sobre Quim Torra i Junqueras.
  – ERC: retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social.
 7. Precs i preguntes.

Us hi esperem!