L’equip de govern de Llorenç s’augmenta el sou un 27 %

Des de DL sempre hem defensat la transparència en la gestió dels comptes i recursos de l’administració pública com una eina democràtica imprescindible i indispensable. Fer públiques les retribucions dels càrrecs electes de forma gràfica i entenedora hauria de ser responsabilitat de l’equip de govern. La transparència no pot ser entesa com una acumulació de documents tècnics poc entenedors acumulats en apartats perduts de la web municipal. Es per això que des de DL la posem a l’abast de la població.

evolució retribucions equip de govern

 

Tal i com mostra aquesta gràfica, les retribucions anuals des regidors de l’equip de govern de JxLlorenç i PSC han augmentat un 27 %, passant dels 52.497 € del passat mandat (2015 – 2018) als 71.992 € de l’actual (2019 – 2022). En la primera etapa del Jordi Marlès com a alcalde, en aquell moment sota les sigles de CiU, ja hi va haver un augment del 24 % respecte a l’últim mandat del Salvador Sonet (2011 – 2014).

Cal destacar que als 28.350 € anuals de salari de l’alcalde s’hauria de sumar 11.000 € anuals en concepte de dietes per assistència a òrgans col·legiats del Consell Comarcal. De la mateixa manera al regidor socialista Juan Callejón també se li hauria d’afegir 5.000 € de dietes del CC als 7.497 € anuals del seu salari a l’Ajuntament.

Des de DL considerem que 71.992 € anuals són una quantitat massa elevada tenint en compte el context social i econòmic del país i més concretament del Baix Penedès. Sent una comarca greument afectada per la crisi i amb una renda per capita força inferior a la mitja catalana. Veient com la majoria de partides del pressupost s’han congelat o fins i tot disminuït, no entenem ni compartim que la quantitat destinada a salaris del govern s’hagi augmentat un 27 % respecte a l’anterior mandat.