Convocatòria de Ple extraordinari el proper dijous 21 de novembre

L’Ajuntament convoca Ple extraordinari el proper dijous 21 de novembre de 2019 a les 20 h, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si s’escau, modificació de crèdits 4/2019
2.- Aprovació, si s’escau, conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.
Programes ocupació 2020.
3.- Aprovació, si s’escau, ratificació acord dissolució Consorci Universitari del
Baix Penedès.
4.- Aprovació, si s’escau, el pressupost, bases d’execució, plantilla de personal
i relació de llocs de treball per a l’exercici 2020.
5.- Aprovació, si s’escau, acord de col·laboració Club Ciclista Catalunya per a
la II Volta ciclista al Penedès.

L’assemblea de Decideix Llorenç us animem a assistir-hi com a públic!