Volem sàtira sense masclisme

Fa uns dies es va acabar la Festa Major de Llorenç, i a banda de la satisfacció personal i col·lectiva que ens ha deixat, també ha anat seguida d’una reflexió profunda. Tothom hem condemnat la violència que es va dur a terme durant la Nit Jove. Però a Decideix Llorenç en particular, també ens preocupa el caràcter masclista d’alguns versots del Ball de Diables. Els versots sempre poden anar en discordança amb l’ideal ètic de qui els escriu, no obstant això, demanem que se n’excloguin les expressions de què es pugui reflectir un rerefons sexista.

Els versots són una tradició de fragments satírics i de paròdia de l’actualitat. Però els entenem com a expressions basades en la realitat i que no travessen el límit del respecte vers els col·lectius més vulnerables, atès que per costum s’han utilitzat per denunciar el poder dominant i la moral i l’ordre establerts. Creiem que es pot fer sàtira amb plena consciència del respecte cap als col·lectius oprimits, en aquest cas la dona.

El fet d’utilitzar el terme malfollades respon al patriarcat imperant en la nostra societat, un sistema que, entre d’altres, estereotipa les dones atribuint uns tabús i normes molt marcats sobre els seus cossos, el seu caràcter i la seva sexualitat, atribucions que les ha subordinat en tots els àmbits. Utilitzar aquesta paraula, i amb la recent polèmica similar d’àmbit català en què la CUP, de la qual justament formem part, va deixar molt clara la resposta feminista, no ens sembla gaire oportú. Tampoc ens ho sembla la referència a la diablessa (dona), tractada en el versot com un objecte dominat pels diables (homes), ni el fet que es pressuposi, amb total desconeixença de la realitat, que a Decideix Llorenç hi manen els homes mentre les dones no hi pinten res, una dinàmica masclista que no s’assembla ni de bon tros a la nostra i que entenem que es pressuposa des d’un pensament patriarcal implícit. Cap de nosaltres no es salva d’aquest pensament, no jutgem ningú, només pretenem convidar a aquest debat per fer entre tots que la Festa Major sigui cada any millor.

Fer ús del llenguatge masclista, i encara més en actes públics, pot fomentar la consciència patriarcal i perpetuar el sistema de valors de què parlàvem, un gran iceberg que té com a punta visible la violència de gènere. En anteriors edicions els versots també havien contingut expressions homòfobes i sexistes cap a persones d’altres grups municipals i això ho rebutgem en la mateixa mesura. Només convidem a no referir-se a l’aspecte físic per condemnar les accions d’algú, no utilitzar expressions que responguin als estereotips de gènere, no recórrer a la putofòbia i no ridiculitzar l’homosexualitat. Demanem que aquest tema es tracti de la mateixa manera que s’evita el racisme en els versots.

Com tots els grups municipals acceptem que els versots han de tenir necessàriament un to ridiculitzador perquè són una tradició satírica, però aquest to cal fer-lo encaixar amb un llenguatge no sexista per evitar alimentar problemàtiques socials emergents que afecten tothom. Animem la comissió redactora a tenir-ho en compte.

D’altra banda, aquest to ridiculitzador que entenem que sí que hi ha de ser, hauria de respondre a missatges concrets i amb sentit sobre la realitat que ens envolta. Volem que se’ns critiqui per allò que fem i no agrada o per allò que se’ns demana i no fem, i no per allò que no és cert. Tal com hem dit més amunt, en els versots es va pressuposar una dinàmica jeràrquica en un espai que és horitzontal.

Així mateix, volem anar a escoltar els versots i poder riure’ns de nosaltres mateixos havent escoltat què neguiteja la gent d’allò que fem com a part de l’actualitat municipal, i no rebent atacs directes que tenen més a veure amb la ràbia de només alguns envers persones o entitats concretes.

Acceptem que el Ball de Diables de Llorenç faci escarni del fet de tenir la transcripció dels plens municipals a la bústia de casa. Acceptem que expressi la seva burla a Decideix Llorenç pel fet que presentem moltes mocions. I acceptem que expressi el seu desacord en la nostra lluita contra el glifosat. Acceptem que les accions de l’equip de govern passin desapercebudes en els seus versots, ens sembla legítim. L’any que ve volem escoltar coses similars a aquestes si realment és això el que vol qui escriu els versots. La tradició s’ha de conservar i la feina dels versistes ha de ser respectada com la de tots els participants de la cultura popular. El que no acceptem i demanem que es rectifiqui d’ara endavant són les mentides gratuïtes d’algun versot, i un determinat llenguatge que pot fomentar la consciència masclista dels homes, dones, nens i nenes assistents.

Sobre els actes de la violència a la nostra Festa Major

mà stop

La darrera nit de la nostra festa major diverses persones van exercir gravíssims actes de violència física i masclista, i nombrosos actes de vandalisme. Lamentablement aquests actes no són aïllats i es repeteixen massa sovint a les nostres festes. En aquesta ocasió, però, el grau de violència física ha arribat a un nivell intolerable i requereix una reflexió profunda i una acció decidida per a minimitzar la possibilitat que es torni a repetir. Els grups polítics de l’Ajuntament de Llorenç vam emetre un comunicat conjunt condemnant aquests actes, però des de Decideix Llorenç volem fer una reflexió més profunda:

1) Els actes de violència física i masclista, i els de vandalisme són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Són ells els culpables únics, i sobre ells han de recaure les penes que els imposi la justícia.

2) S’han de prendre totes les mesures necessàries a curt termini per eradicar la violència directa i els actes de vandalisme de soca-rel. Això no pot incloure suspendre els actes festius on s’acumulin grups nombrosos de gent, doncs el problema no és el context físic o temporal on es produeixen aquests actes.

3) En gairebé la totalitat dels actes de violència directa (física) hi ha sempre un substrat de violència cultural (masclisme, enaltiment de la força,…) i estructural (exclusió social, econòmica, cultural, educativa,…). En el nostre país en general i a la nostra comarca en particular, aquests processos de violència cultual i estructural són molt accentuats. Els altíssims nivells d’atur, l’altíssim nivell d’exclusió social, la segregació educativa i cultural, o la precarietat de l’assistència social són, entre moltes d’altres, violències estructurals que es converteixen en el caldo de cultiu idoni per a que es produeixin situacions com la viscuda a la nostra festa major.

4) Eradicar la violència directa de manera efectiva i a llarg termini només es pot aconseguir eradicant prèviament la violència cultural i estructural, especialment l’exclusió social i educativa.

Així, amb la voluntat de que aquests actes no es tornin a repetir ni a curt ni a llarg termini, entenem que els grups polítics de l’Ajuntament ens hauríem de comprometre a:

1) Utilitzar tots els mecanismes que té l’Ajuntament al seu abast per a que cap dels culpables d’aquests actes quedi impune. Alhora donar recolzament i suport a les víctimes d’aquests actes de violència.

2) Actualitzar i millorar els mecanismes de vigilància per a minimitzar la possibilitat que aquests actes es tornin a repetir a curt termini.

3) Avocar tots els esforços i recursos necessaris per a trencar amb l’exclusió social (violència estructural) generadora de la violència directa, sigui en l’àmbit de l’educació formal i informal, habitatge social o benestar social.

4) Generar un pla d’actuació amb totes les entitats del poble per abordar aquesta greu problemàtica. La solució passa necessàriament per la implicació de tota la societat i entitats.

5) Promoure que aquestes mesures s’implantin en tot l’àmbit comarcal (ajuntaments i consell comarcal) de manera coordinada. Un ajuntament sol no pot solucionar aquest problema.

Ordre del dia del proper Ple Extraordinari del divendres 12-08-2016 a les 18h.

Ordre del dia:

  1. Ratificació de la urgència de la sessió.
  2. Aprovació, si s’escau, proposta alcaldia modificació Ordenança fiscal 11, Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.
  3. Adjudicació definitiva, si s’escau, de les obres del “Projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol a l’Av. De l’Estrella s/n”, a l’empresa “Auxiliar de Firmes i Carreteras S.A.”.

Si no podeu venir com a públic, podeu seguir el ple en directe des del facebook o twitter: #plellorenc.

Desmentim rumors

Desmentim rumors

Decideix Llorenç no som els responsables que les barres de la festa major no estiguin gestionades per les entitats del poble.

Aquest any per la Festa Major ens hem endut una nova sorpresa: les barres dels concerts i de la diada castellera ja no estan gestionades per cap entitat del poble, sinó per una empresa privada.

Des de Decideix Llorenç volem aclarir que no tenim res a veure amb aquesta decisió, que considerem errònia, i que en desconeixem el motiu exacte. Des de l’equip de govern no se’ns ha informat del perquè d’aquest canvi. De fet, ni tan sols se’ns ha informat del canvi, ja que l’últim que se’ns va comunicar era que es reestabliria el sistema rotatori entre les entitats. El poc que n’hem sabut al respecte ha estat per comentaris que ens han fet arribar gent del poble o que hem anat sentint.

Pel que sembla, ha estat per un motiu legal. Demanarem les explicacions i la informació necessàries, però sempre hem defensat i seguirem defensant que les barres les gestionin les entitats del poble. Les festes populars han de servir per afavorir el poble i les seves entitats.

Quan tinguem més informació al respecte, donarem més detalls.

Per unes festes lliures de violències masclistes

No és No FM16

En motiu de la Festa Major d’enguany de Sant Pere de Riudebitlles, l’Ajuntament ha elaborat un protocol per unes festes lliures de violències masclistes.

El document és una eina de reflexió i també de lluita. Els permet posar obre la taula diferents situacions quotidianes que pretenem eradicar. És una eina de denúncia col·lectiva amb la voluntat de transformar consciències i actituds.

Aquesta iniciativa sorgeix gràcies a altres experiències comunitàries que han treballat en aquest camí, com és el Protocol per unes Festes lliures de Violències Masclistes del Poble Sec, el Protocol de l’ajuntament de Cerdanyola i també en l’actual marc normatiu català: Llei dels drets de les dones a eradicar la violència masclista i la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Des de Decideix Llorenç ens sumem a la iniciativa i compartim el document per fomentar unes festes lliures de sexisme. NO és NO!

Des d’aquest enllaç podeu consultar el text complert del Protocol.