Decideix Llorenç presentem un prec pel compliment de la normativa sobre tractament fitosanitari (glifosat)

Imatge promocional 2

En el ple extraordinari celebrat el passat dilluns 23 de novembre de 2005 Decideix Llorenç hi va presentar una moció conjunta amb les organitzacions Som lo que sembrem, GEVEN i l’AEM per fer un manteniment de parcs, jardins i marges de camins en què no sigui necessària la utilització d’herbicides tòxics com el glifosat i pel compliment de la normativa sobre biocides. La proposta va ser rebutjada amb les votacions de DL, ERC i PSC a favor i les votacions de CDC en contra.

L’aplicació de biocides (herbicides, pesticides, fungicides) constitueix un risc greu per al medi, per a les persones i per a la ramaderia que pot transitar per zones tractades amb aquests productes.

El Reial decret 1311/2012 i la Resolució del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de 15 de maig de 1984 regulen l’ús de plaguicides per prevenir danys a animals en pastura.

Precs pel compliment de la normativa sobre tractaments en entorns urbans, periurbans i vies públiques:

 • l’Ajuntament prohibeixi o vetlli perquè es minimitzi l’ús de biocides, prengui les mesures adients de gestió del risc associat a aquests tractaments i doni prioritat a l’ús de productes de baix risc;
 • l’Ajuntament faci complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega dels equips de tractament amb biocides s’han de realitzar a una distància mínima de 25 metres de masses superficials d’aigua i de 50 metres dels llocs de captació d’aigua de consum humà, i que s’ha de deixar una banda sense tractar d’almenys 5 m al voltant de les masses d’aigua;
 • l’Ajuntament informi els veïns, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que es vulguin tractar, del lloc i la data de realització dels tractaments, així com dels productes que s’hi utilitzin;
 • l’Ajuntament faci complir als responsables dels tractaments les mesures necessàries per tal d’evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant la execució del tractament i al llarg del període de temps posterior que es consideri necessari. I que els tractaments es duguin a terme quan la presència de tercers sigui improbable.
 • abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, guarderies, places, zones de joc, centres d’assistència sanitària, residències de gent gran), s’informi el director del centre perquè pugui adoptar les mesures preventives necessàries.
 • en cas de tractaments en finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin necessari: l’ajuntament garanteixi que el responsable de l’acció compleix amb l’obligació de transmetre la informació precisa a tercers, mitjançant cartells o sistemes similars, del moment i les condicions en què s’ha realitzat o és realitzarà l’aplicació.

Precs pel compliment de la normativa sobre tractaments en espais ramaders:

 • l’Ajuntament faci saber a tots els propietaris de les zones que es vulguin tractar amb biocides que han de comunicar-li el producte que utilitzaran, la seva classificació toxicològica i el seu termini de seguretat, les zones afectades, i els dies en què realitzaran els tractaments, com a mínim 15 dies abans de fer-ho;
 • l’Ajuntament exposi públicament i difongui l’anunci de la realització dels tractaments comunicats tot assegurant-se que la informació arriba a la població i als professionals afectats;
 • l’Ajuntament faci complir les obligacions que tenen els aplicadors de tractaments en els terrenys i passos habituals de bestiar. Concretament, sobre la col·locació de rètols clarament visibles en què s’adverteixi dels tractaments, com a mínim 48 hores abans, tot indicant la perillositat del fet, la data de tractament i la data fins a la qual és perillosa l’entrada i el trànsit d’animals. Aquesta exigència és aplicable, en general, a finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin necessari;
 • en cas que, com a resultat del tractament, no quedin zones lliures per al pas o la pastura del bestiar, l’Ajuntament estableixi la manera de fer els tractaments per tal de facilitar els moviments del animals;
 • l’Ajuntament faci complir la prohibició de vessar les restes de productes excedents dels tractaments, així com la de rentar els equips de tractament a distàncies inferiors a 50 metres de masses d’aigües superficials i pous.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s