Resum de les comissions del procés participatiu.

A continuació detallem les propostes que dugueren a terme els veïns de Llorenç a l’assemblea oberta del 16 de novembre de 2014, en què van acudir un centenar de llorencencs. Aquell dia tots els assistents van tenir veu en totes les comissions temàtiques, mitjançant una dinàmica de participació. Posteriorment hi va haver una segona jornada de treball de comissions participatives, on cadascú formava part de la comissió que més li interessava. El dia 16 el grup impulsor de Decideix Llorenç ens havíem compromès a tractar les propostes i apropiar-nos-les en funció dels nostres principis bàsics (igualtat d’oportunitats, educació com a prioritat, sostenibilitat, protecció dels drets socials i democràcia directa). A continuació, podem veure el resum detallat d’aquestes dues trobades, un contingut que es va transmetre durant l’assemblea oberta del 18 de gener de 2015, com a punt de partida de l’elaboració del programa electoral.

ESPORTS, CULTURA I EDUCACIÓ

Esports

 1. Potenciar els espais esportius i escolars per fer esports i altres activitats posant dues persones vigilants i encarregades  d’aquests espais (una en cada instal·lació) tant pel que fa al manteniment diari com a l’obertura i el tancament d’aquestes. L’horari: tarda de dilluns a divendres i els caps de setmana.
 2. Fomentar esports alternatius.
 3. Activitats esportives per a gent gran i altres persones que s’hi vulguin apuntar: Zumba, Ioga, etc.
 4. Piscina: donar l’explotació a una persona o grup i fer l’horari més ample que l’actual.
 5. Afavorir espais perquè els grups d’esports puguin trobar-se i guardar les seves coses.

Cultura

 1. Des de l’Ajuntament:

a) Fomentar.

b) Ajudar a les activitats culturals.

c) Protegir.

2.   Festa Major:

a) Participació ciutadana en la decisió pressupostària i d’activitats.

b) Ampliar activitats els dies 11 i 12.

c) Qualitat en les activitats.

3.   Infraestructures culturals: es constata un dèficit d’instal·lacions, fet especialment greu en un poble amb una notable activitat cultural. Cal repensar les necessitats del poble a 25 anys vista i redissenyar les infraestructures culturals i el seu funcionament, buscant el mínim cost pel poble i la màxima funcionalitat.

4. Construir una ruta històrica per oferir als visitants.

5. Vetllar per al manteniment i la conservació del patrimoni històric: Cal Morgades, el castell, Cal Garcia, El Mas, L’Estrella, etc.

6.  Protecció lingüística tant de la retolació pública com dels escrits públics: ben escrits, que s’entenguin i sense faltes d’ortografia.

Educació

 1. Construir un projecte educatiu de poble.
 2. Facilitar l’equitat en les activitats escolars i extraescolars, colònies, casal d’estiu… amb un programa de beques, etc.
 3. Escola de les arts.
 4. Projecte de la Llar d’Infants.
 5. Més inversió en diners.

 

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Transparència

 1. Possibilitat de retransmetre els plens on line. Accés a la informació de les persones que no es poden desplaçar.
 2. Web de l’Ajuntament activa, actualitzada.
 3. Facilitar els tràmits amb l’Ajuntament.
 4. Ràdio local amb voluntat d’informar, de lleure/oci i música.
 5. Seguir recolzant la revista Portal Nou. Intentar incorporar la veu jove del poble.
 6. Accés a la informació gratuïta perquè aquesta arribi a tothom.
 7. Pressupost, liquidació del pressupost, inversions i beneficis detallats a la disposició de la població via web.
 8. Fer pedagogia ciutadana.
 9. Formació oberta a tota la població sobre la participació ciutadana explicant quins models existeixen.
 10. Regidors amb horaris d’atenció a la gent.
 11. Complir les promeses.
 12. Ús de les xarxes socials.

Mecanismes de participació

 1. Regidories amb comissions consultives formades per ciutadans que puguin assessorar.
 2. Consultes/Referèndums vinculants, no només consultius de temes importants.
 3. Necessitat de crear una normativa clara que reguli la participació ciutadana.
 4. Valorar/tenir en compte el percentatge de participació en les consultes/referèndums.
 5. Pressupostos participatius.
 6. Circular informativa.

 

ACCIÓ SOCIAL I SANITAT

Acció social

 1. Treballar perquè totes les persones obtinguin el màxim de responsabilitat i dignitat, defugint del que queda del model tradicional de beneficència; això es pot fer si l’Ajuntament:

a) assumeix la tasca de les iniciatives socials privades;

b) complementa el que s’ofereix des dels organismes competents;

c) potencia el treball d’inserció laboral, la creació d’horts urbans, etc.

2.  Ja que la manca d’ocupació és una arrel principal de les problemàtiques socials, cal:

a) potenciar la formació subvencionada a espais del poble;

b) la creació de plans d’ocupació municipals;

c) programes d’inserció per a persones discapacitades, etc.

3.   Mediar entre propietaris de pisos buits i persones que necessiten un lloguer.

4.   Creació d’habitatge social tant per a joves com per a persones que ho necessitin, i pisos d’emergència per situacions puntuals i concretes.

5.   Programes de voluntariat per a la gent gran i millora dels seus espais propis.

 

Sanitat

 1. Propostes no competencials de l’Ajuntament:

a) Servei de pediatria.

b) Farmàcia de guàrdia.

MEDI AMBIENT I URBANISME 

Medi ambient

 1. Analitzar els diversos sistemes de recollida d’escombraries i canviar l’actual si el poble ho decideix.
 2. Preservació dels camins.
 3. Rehabilitació del torrent com a espai verd.
 4. Polítiques actives de promoció de les energies renovables.

Urbanisme

 1. Mancomunació de polígons industrials.
 2. Trànsit viari: buscar el consens sobre la senyalització dels carrers i reforma de dos punts negres (rotonda de Cal Basté i pàrquing del supermercat Spar).
 3. Donar ús als edificis públics (quarter de la guàrdia civil i antic Nieró).
 4. Habitatge social: promoció d’habitatge social per a famílies amb dificultats i per ajudar els joves amb el primer habitatge i facilitar que no hagin de marxar del poble.
 5. Wifi pública.